Vaccination af borgere med risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb er godt i gang, ligesom der bliver vaccineret på regionale og kommunale bosteder.
To grupper forventes næsten færdige med første stik i denne uge, og forventeligt starter vaccination af borgere fra 80-85 år i løbet af uge 8.
(Foto: Region Nordjylland, Line Bloch Klostergaard)

Ca. 10.000 stik i denne uge
Uge 7 vil blive den uge, hvor hidtil flest nordjyder kommer til at modtage et vaccinestik.
Ca. 10.000 nordjyder forventes vaccineret mod ca. 6.000 i uge 6.
– Vi er stille og roligt begyndt at vaccinere i større skala, men det hele afhænger selvfølgelig af antallet af vaccinedoser. Vi er klar til at skalere yderligere op, siger Jan Nybo, overlæge og chef for Covid-19 test og vaccination, Region Nordjylland.

Nye målgrupper
De mange stik kommer også nye målgrupper til gode.
I denne uge starter vaccinationerne af gruppe 5, der består af udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
I denne gruppe forventes der vaccineret 2.500 borgere med første stik i denne uge.
– Ud fra Sundhedsstyrelsens kriterier har hospitalerne indtil videre stået for udvælgelsen af denne gruppe, hvor der lige nu er identificeret ca. 8.500 nordjyder. Der er så ud fra et objektivt kriterie først sendt invitation til de ældste, forklarer Jan Nybo.

I gang på bosteder
Der er også kommet gang i vaccination af borgere på regionale og kommunale bosteder.
Eksempelvis fik fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere på det største regionale botilbud, Sødisbakke i Mariager, samt borgere på Aalborg Kommunes forsorgshjem, Svenstrupgård, søndag 14. februar tilbudt vaccination.
Vaccinationsindsatsen på bostederne foregår i et tæt samarbejde mellem regionen og almen praksis, hvor regionens ansatte gør vaccinerne klar til praksispersonalet, der vaccinerer.
– Derudover yder personalet på bostederne en stor hjælp i dette arbejde. Den model vil også blive benyttet på andre bosteder i samme stil, som vi med stor succes benyttede den på de kommunale plejehjem, fortæller Jan Nybo.

To grupper næsten færdige
Der er også udsigt til, at Region Nordjylland efter uge 7 stort set vil være færdige med at vaccinere yderligere to grupper med første vaccinestik.
Det drejer sig om målgruppe 2 med borgere over 65 år, der både modtager hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, samt målgruppe 3 med borgere over 85 år.
– Det betyder ikke, at alle i målgruppen har fået første stik, da der altid være borgere, der af forskellige årsager fravælger vaccination eller venter til senere, forklarer Jan Nybo.
Der kan derfor forventeligt også tages hul på en ny målgruppe i uge 8.
Her vil yderligere en række borgere i gruppe 5 modtage invitation til vaccination, ligesom de første i gruppe 7 – aldersgruppen 80-85 år vil modtage en invitation.

Invitation i e-Boks
Borgerne modtager invitation i deres e-Boks eller pr. brev, hvis man ikke har e-Boks. Inviterede borgere kan se vaccinationssteder på www.vacciner.dk.
Det er ikke sikkert, at tiderne er lagt ind i bookingsystemet, når man modtager invitation, men der lægges løbende tider ud til booking.
Der kan være ventetid på at få en tid, men der skal nok komme tilstrækkeligt med tider til dem, der modtager en invitation.
Der er oprettet et vaccinationssted i hver af de nordjyske kommuner.