Den nye formand for Aabybro Handels- & Erhvervsforening, Thomas Sørensen, Hop Nord, har allerede udset sig den første opgave, som han vil kaste sig over.
Det er oprettelsen af et Frivilligekorps i Aabybro.

Mere liv i byen
– Det er frivillige, som skal være med til at udvikle byen og handelslivet endnu mere. I handelsstanden mangler vi tit et par hænder, når vi skal afvikle et arrangement til gavn for byen. Derfor kunne det være rart med en ekstra hånd, forklarer Thomas Sørensen.
Til at starte med sigter han mod cirka 10 frivillige, og opgaverne kunne være at pynte byen op og gøre den klar til diverse events og By Night.
Det kan også være bemanding af Hytten i Aabybro Centret samt udlevering af kaffe og kage i forbindelse med forskellige arrangementer.
– Der kommer sikkert en masse andre spændende praktiske opgaver, siger Thomas Sørensen.

Et fællesskab
Han pointerer, at de frivillige udover en respekt for deres indsats også opnår et godt fællesskab og samvær som Aabybro Handels- &g Erhvervsforening vil støtte op om med for eksempel bespisning.
– Alle er velkomne. Det kan være, at man er gået på pension og har lidt tid i overskud, eller at man er ny tilflytter og vil gerne lære byen og dens beboere bedre at kende, eller er blevet enlig og godt kunne bruge et større netværk, fortæller Thomas Sørensen.
– Det frivillige korps kan gøre en forskel i byen. De frivillige vil også blive brugt af og til i vores markedsføring, hvis de er med på det. Vi skal sætte lidt fokus på dem, der vil give en ekstra hånd med i byen, siger Thomas Sørensen
Han vil sende info ud om Frivilligekorpset i det nye år, men allerede nu kan man henvende sig til ham på mail:

Thomas@aabybrohandel.dk

Den nyvalgte bestyrelse for Aabybro Handels- & Erhvervsforening er:

  • Formand Thomas Sørensen, Hop Nord
  • Næstformand Brian Jensen, Nissan
  • Rikke Brusgaard, Rikke B.
  • Kasserer Ejnar Sørensen