(Foto: Ingerlise Dunker fik prisen overrakt af Ole Nørgaard fra Ingstrup Landsbyråd)
I forbindelse med Ingstrup Sportsforenings netop overståede sommerfest blev Årets Ildsjæl i Ingstrup hædret, og det blev Ingerlise Dunker.

I flere bestyrelser
I rigtig mange år har Ingerlise Dunker været en fast del af foreningslivet i Ingstrup.
Fra hun i 70´erne kom til byen og kort tid derefter blev valgt ind i Sportsforeningens bestyrelse og til i dag, hvor hun er bestyrelsesmedlem i Ingstrup Seniorer, har hun siddet i flere af byens bestyrelser.
I begrundelsen for hæderen hedder det blandt andet, at Ingerlise siger sjældent nej, når der er bud efter hende.
For det er ikke kun bestyrelsesarbejde hun har lavet. Hun giver meget ofte et nap med, når der er brug for praktisk arbejde. Hun var med for mange år siden, da Sportsforeningen fik lavet nye omklædningsrum. Hun har hjulpet mange gange til sankthansfest i Præstegårdshaven, til utallige arrangementer i Forsamlingshuset samt på Trivselsskolen og i Bogbrugsen.
Det, der optager Ingerlise i øjeblikket, er petanque og arbejdet i Ingstrup Senior Klub. Hun gjorde et kæmpearbejde i forbindelse med Senior klubbens tur til Svenborg for et par år siden, og trods en forstuvet fod, var det netop Ingerlise der vartede hele bussen op.

Et utroligt aktiv
Ingerlise Dunker har gennem årene været et utroligt aktiv for byen og alle de foreninger, hun har været en del af.
Som nævnt har hun ydet en masse praktisk arbejde, der er nødvendigt for at få et lokalsamfund og en forening til at køre, og det er igennem alle årene blevet til mange tons mad, der er gået igennem hendes hænder.
Ingerlise har ofte haft mange jern i ilden og en tidligere bestyrelseskollega husker da også et par gange, hvor der skulle ringes efter Ingerlise, fordi hun ikke dukkede op.
Så sagde hun blot: Åh, det har jeg f…… glemt, og to minutter efter står hun der.
Ingstrup by anerkender med denne ildsjælepris, Ingerlise Dunkers store og langvarige arbejde for og i mange af Ingstrups foreninger. Ingstrup- en by med ildsjæle.