Fra mandag 13. december skal alle 3.000 medarbejdere i Jammerbugt Kommune kunne vise et coronapas.
Det sker blandt andet på baggrund af et ønske fra medarbejderne.

Indsats mod smittetryk
Efter drøftelser med kommunens øverste samarbejdsudvalg (Hoved-MED) og i kommunens krisestab har Jammerbugt Kommune nu vedtaget, at alle ansatte i Jammerbugt kommune skal kunne fremvise coronapas fra starten af næste uge.
– Vi lagde først op til, at vi skulle følge KL’s anbefalinger om, at alle ansatte med borgerkontakt skulle vise coraonpas. Men da vi drøftede det med vores Hoved-MED, udtrykte de, at de gerne så forslaget bredt ud til at gælde for alle ansatte. Det bakker vi selvfølgelig op om, da vi alle er interesserede i at gøre en indsats for at vende det stigende smittetryk, fortæller kommunaldirektør Holger Spangsberg.

Trygge rammer
Ved at indføre coronapas for alle ansatte ønsker kommunen at skabe de tryggeste rammer for både de ansatte, for borgerne og virksomhederne, der er i fysisk kontakt med kommunale medarbejdere.
Når kravet om coronpas træder i kraft mandag 13. december, vil det ske på en tillidsbaseret måde, hvor der vil blive udført stikprøver i stedet for kontrol.