I den kommende uge inviterer FDF Aaby-Vedsted alle børn og unge i alderen 6 til 17 år til gratis aktiviteter ved kredshuset på Torngaardsvej.

Bag brød over bål
Det er onsdag 29. juli og torsdag 30. juli, at der er bliver tændt bål og bagt brød.
Man kan snitte med dolk og prøve at spille på trommer eller få toner ud af fløjten, oplyser Else Ring Madsen.
Desuden kan man prøve at lave den største sæbeboble eller bare lege.

Tilmelding
Der er tilmelding seneste tirsdag 28. juli til enten mobil 40747432 eller på mail til crm@pc.dk, hvor man skal oplyse navn og alder.

Støttet af pulje
Årsagen til, at arrangementet er gratis er, at flertal i Folketinget har bevilget 200 mio. kr. til gratis sommeraktiviteter for børn og unge i sommerferien.
Beslutningen kommer som følge af konsekvenserne af Covid-19, hvor mange børn og unge har været ekskluderet fra fællesskaber i og uden for skolen.
Jammerbugt Kommune har modtaget 1,4 mio. kr. fra puljen, og foreningslivet har kunnet søge støtte til gratis aktiviteter fra puljen.
Målgruppen er børn og unge i alderen 6-17 år, og aktiviteterne skal have fokus på læring og fremme den sociale trivsel ved at indgå i inkluderende fællesskaber.