Som følge af lempelserne af de særlige restriktioner for de 7 nordjyske kommuner, så kan også hverdagen i servicen fra Jammerbugt Kommune vende tilbage.

Borgerservice
– Den kommunale service genåbner delvist fra i dag, fredag 20. november, til gavn for kommunens borgere, siger borgmester Mogens Chr. Gade.
Borgerservice og forvaltningerne åbner fredag, mens bibliotekerne kulturskolen og andre fritidsfaciliteter åbner mandag.
Det er en konsekvens af, at der ikke længere er en opfordring til at arbejde hjemmefra, og det gælder både private og offentlige arbejdspladser.

Samfundssind
– Jeg vil gerne takke kommunens borgere for det samfundssind, der er blevet udvist, og jeg opfordrer fortsat til, at man tager imod tilbuddet om massetestning fra Regionen, som fortsætter i Jammerbugt Kommune til og med lørdag 21. november, siger Mogens Chr. Gade.

For Jammerbugt Kommune betyder lempelserne:

19. november:

 • Borgerne kan bevæge sig frit over kommunegrænserne.
 • Arbejdsgivere opfordres ikke længere til ikke at tage imod ansatte, kunder, erhvervsdrivende osv. med bopæl uden for kommunen.
 • Personer uden fast bopæl i Danmark tillades igen indrejse i Danmark for at tage ophold i eller arbejde i de berørte kommuner, hvis personerne i øvrigt opfylder betingelserne for indrejse i Danmark.
 • Der vil ikke længere være begrænsninger for godstrafik ind og ud af Jammerbugt Kommune.
 • Offentlige og private arbejdspladser i Jammerbugt Kommune opfordres ikke længere til at hjemsende alle ansatte, der kan varetage deres funktion hjemmefra.
 • Offentlige og private arbejdspladser uden for Jammerbugt Kommune opfordres heller ikke længere til at sende alle ansatte med bopæl i Jammerbugt Kommune, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem. Opfordringerne på nationalt niveau til offentlige og private arbejdsgivere om at sikre, at ansatte arbejder hjemmefra i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet, gælder dog fortsat.

20. november:

 • Ingen begrænsninger i den kollektive trafik
  • Opfordringerne på nationalt niveau om at overveje muligheden for at rejse uden for myldretiden og om at gå eller cykle på korte ture hvis muligt, gælder dog fortsat.
 • Kultur og fritidslivet har mulighed for at holde åbent igen
  • Jammerbugt Bibliotekerne åbner op igen 23. november.
  • Jammerbugt Kulturskole åbner op igen 23. november.
  • Borgerne kan holde sig orienteret på Jammerbugt Kommunes hjemmeside eller de pågældende tilbuds/institutioners hjemmesider/sociale medier.
 • Det vil igen være muligt at være op til 500 personer forsamlet efter de særlige regler.
 • Restauranter, barer, værtshuse, cafeer og andre serveringssteder skal ikke længere holde lukket for servering til indtagelse på salgsstedet, og må holde åbent til kl. 22 lige som i resten af landet.

23. november:

 • Restriktionerne for de studerende på de videregående uddannelser ophæves. De studerende kan igen møde op på uddannelsesstedet.
 • Restriktionerne og anbefalingerne på dagtilbud, grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser, kost-, efter- og folkehøjskoler ophæves, så der ikke længere gælder særlige forhold for institutioner mv. i Jammerbugt Kommune.

Gældende tiltag og restriktioner i de syv kommuner efter 19. november:

 • Alle med bopæl i Jammerbugt Kommune opfordres fortsat til at lade sig teste. Borgerne er selv ansvarlige for at bestille tid til test via www.coronaprover.dk.
 • Beboere i Jammerbugt Kommune opfordres til at omgås færrest mulige personer.
 • Alle patienter, der indlægges på sygehus, spørges ind til, om personen inden for de sidste 4-6 uger har arbejdet på minkfarme eller er husstandsmedlem til en person, der har arbejdet på minkfarme. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefales, at alle, der indenfor 14 dage har haft tæt kontakt til mink, isoleres ved indlæggelse og indtil der er negativt svar på svælgpodning. Hustandskontakter er ikke omfattet.
 • Vandrende arbejdstagere opfordres ved udrejse til hjemlandet til at lade sig teste forud for udrejse.
  Personer med bopæl uden for Danmark opfordres kraftigt til ikke at indrejse i Jammerbugt Kommune.