Regionen udskyder møde efter udviklingen i COVID-19 virus

– På grund af den seneste udvikling vedrørende Covid-19 udskydes borgermøder vedrørende lægevagten i Brovst og Skagen.
Vi må gå forrest for at undgå smittespredning, oplyser Region Nordjylland.

Møder udskydes
Borgermøderne var planlagt til tirsdag aften 10. marts i Skagen og onsdag 11. marts i Brovst, men de udskydes nu til et senere tidspunkt.
– Det er rigtig ærgerligt, at vi er nødt til at udskyde de to borgermøder, men vi må alle tage ansvar for at forebygge smittespredning af hensyn til især ældre og sårbare borgere, siger Mogens Ove Madsen, formand for regionens akut- og praksisudvalg.

Må gå forrest
Formålet med borgermøderne var at informere borgerne om den nye lægevagtsordning, samt at høre borgernes forslag og idéer til kompenserende tiltag.
– Som sundhedsorganisation må vi gå forrest og udvise forsigtighed, så smitten ikke spredes hurtigt. Det betyder desværre, at vi ikke kan holde borgermøderne lige nu. Hvis vi får en meget voldsom smittespredning vil sundhedssystemet komme under stort pres, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at undgå dette, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Dialog fortsætter
Selvom borgermøder nu er udskudt, fortsætter dialogen på administrativt niveau mellem regionen og kommunerne.
– Vi tager beslutningen til efterretning og ser frem til, at borgermødet kan afholdes, og at der fortsættes en dialog om mulige løsninger, siger Mogens Christen Gade, borgmester i Jammerbugt Kommune.