Der åbnes op for at træne efter Corona-regler

– DBU Jylland oplyser, at den aflyser forårsturneringen for alle breddehold, da hverken plan A eller plan B kan gennemføres.
Det havde krævet, at turneringerne gik i gang senest 17. maj, men det er nu ikke muligt.
Til gengæld opfordrer DBU til, at fodboldklubberne fra 11. maj igen åbner op, men det skal ske efter de Corona-regler, som DBU har opstillet (se længere nede).

For op- og nedrykningen betyder det:

Herrer
For herresenior i 11-mands serierækkerne er udgangspunktet, at alle hold beholder deres plads i den række, de skulle have startet forårssæsonen i.
Der vil dog blive uddelt tidlige julegaver til flere hold, idet der er udtrækninger i serie 1, serie 3 og serie 4.
Derfor rykkes der hold op for at fylde hullerne. Nærmere information vil følge, når bl.a. en udmelding omkring afvikling af Danmarksserien er kommet.
Desuden kan der blive tale om enkelte indspilskampe til DBU-rækker, hvilket afgøres senest 1. juni.
Herreseniorhold i efteråret kan regne med minimum samme række, men ikke præcis de samme puljer, som forårssæsonen skulle være startet med.

Kvinder
11-mands serierækkerne for kvinder skulle have indeholdt en overgangsordning til en ny struktur. Da forårssæsonen ikke afvikles, vil denne overgangsordning blive afløst af en regulering af hold mellem de enkelte rækker. Denne model informeres der mere detaljeret om inden for de næste par uger.

Ungdom
Ligeledes har den annullerede forårssæson betydning for ombrydningen af rækkerne for 11-mands ungdomshold inden efterårssæsonens start.
Også her er DBU klar med en model for ombrydning inden for de næste par uger. Nytilmelding af hold i rækker med fri tilmelding åbner i slutningen af uge 20 og skal foretages senest 10. juni.

De regionale turneringer
For 3-, 5-, 7- og 8-mandsrækkerne i de regionale turneringer gælder det, at der fortsat i teorien kan afvikles enkelte runder, hvis der åbnes op for breddefodbold med kropskontakt.
Det er dog DBUs vurdering, at det aktuelt mest er i teorien, at disse kampe kan afvikles. Der kan i stedet blive tale om alternative tilbud for disse målgrupper, hvis der på et tidspunkt bliver åbnet op for dette. DBU Jylland melder snarest ud, om det vil være muligt at afvikle enkelte kampe.

Klubber kan åbne op igen
Mens dansk fodbold har stået stille på banerne, har DBU og DBU Bredde arbejdet på ’fodboldens corona-regler’.
Et sæt regler og anvisninger, der skal følges ved aktiviteter i fodboldklubber landet over i den kommende tid, forklarer Jesper Møller, der er formand i DBU.
– I DBU følger vi myndighedernes anbefalinger og restriktioner, og det bliver vi ved med. Derfor har vi udarbejdet ’fodboldens corona-regler’. Vi skal fortsat være vores ansvar bevidst, for fodbolden må og skal ikke bidrage til smitte. Vi kan nu anbefale vores klubber, at de går i gang med fodbold med de særlige corona-regler, og at de fortsat følger retningslinjer fra myndigheder samt politiets forsamlingsforbud. Vi er klar over, at vi pålægger vores klubber og frivillige et stort ansvar, men vi er overbeviste om, at de godt kan løfte det. Ellers skal de naturligvis ikke åbne for fodbold endnu,siger Jesper Møller.

Maks. 10 personer
På statsministerens pressemøde blev det klart, at der fortsat er et forsamlingsforbud på 10 personer.
Det betyder, at der maksimalt må være 10 personer på en fodboldbane. Hvis klubber er i tvivl om tolkningen af forsamlingsforbuddet på deres areal, skal der rettes henvendelse til det lokale politi.
Inden landets fodboldklubber genstarter træningen, er det vigtigt, at kommunen godkender dette, hvis de ejer anlægget.

Corona-reglerne kan hentes her:

http://dbujylland.dk/media/16514/protokol-fodboldens-corona-regler-07-05-2020.pdf