For at forbedre afviklingen af trafikken gennem Hune har kommunalbestyrelsen sagt ja til at afsætte 800.000 kroner til anlæg af to nye buslommer i byen.
Desuden bliver byens lyskryds det kun 4. i Danmark med den allernyeste kunstige intelligens.

Øget fremkommelighed
De to buslommer bliver placeret på hver sin side af Vesterhavsvej på strækningen mellem rundkørslen ved Pirupvejen og Hune Forsamlingshus øst for Ilsigvej.
– Alle, der færdes i Hune om sommeren, kender til, at trafikken kan være tæt i området. Det ønsker vi at afhjælpe blandt andet ved at lave buslommer, så busserne ikke forsinker trafikken, når de skal sætte passagerer af eller have nye på, forklarer borgmester Mogens Christen Gade.
Den sydlige buslomme skal anlægges så langt mod øst for Dan Centers bygning som muligt, oplyser fagchef Kristian Olsen, teknik & anlæg i Jammerbugt Kommune.
Næste skridt er forhandlinger om jordkøb med grundejere, og såfremt der bliver indgået en frivillig aftale forventer Kristian Olsen, at buslommerne kan være klar til brug inden skolernes sommerferie.

Intelligent lyskryds
I alt er der afsat 1,5 mio. kr. til forbedring af fremkommeligheden i Hune, og der er en dialog med politiet om muligheden for at anlægge en venstresvingsbane i lyskrydset i Hune til trafik fra øst, der skal dreje mod Rødhus.
– Vi skal i gang med arbejdet prim marts, hvis vi skal nå det inden højsæsonen, siger Kristian Olsen.
Han oplyser, at kommunen samtidig arbejder med en anden vigtig forbedring af krydset.
– Det bliver det kun 4. lyskryds i Danmark, som får den nyeste kunstige intelligens til styring af signalet, siger han.
– Ved brug af infrarøde kameraer og radar vil den kunstige intelligens holde øje med kø-længder og afvikling af trafikken, forklarer Kristian Olsen, som tilføjer.
– Vi kommer ikke til at undgå kø i Hune i højsæsonen, men selvfølgelig vil vi gøre mest muligt for at optimere afviklingen af trafikken.