Boligselskabet Nordjylland er i gang med en byfornyelse i Jernbanegade 20 til 26 i Brovst, som i første omgang skulle omfatte erhverv samt otte nye boliger.
Men nu er projektet udvidet til også at omfatte Faldborggade 2, så bygningerne skal vige pladsen for en ny randbebyggelse på de to gader i tre etager og med plads til både erhverv samt 12 nye boliger.

Nødvendige dispensationer
Men for at kunne gennemføre projektet er det nødvendigt med dispensationer fra den gældende lokalplan.
– For at få hele hjørnet til at hænge sammen og undgå, at der bliver blandet nybyggeri med noget gammelt byggeri, så giver vi en række dispensationer, siger Jens Chr. Golding, formand for teknik- og miljøudvalget.
– Når der opføres i tre etager, og man skal efterleve vores krav om sadeltag og ikke fladt tag, så kræver det lidt højere byggeri. Det giver vi dispensation til, ligesom der må være lidt anderledes udendørsforhold og p-pladser i forhold til lokalplanen. Men det passer godt sammen og giver en fin helhed, så vi får et flot område, siger Jens Chr. Golding om forslaget til lokalplanen, som nu sendes i høring.

Illustration: Plus Arkitekter

Størrelsen på boligerne
Langs Jernbanegade etableres erhverv i stueplan samt seks boliger fordelt på 1. og 2. sal.
Langs Faldborggade opføres 6 boliger i stueplan samt på 1. sal og 2. sal.
Der bliver to lejligheder på henholdsvis 61 og 63 kvadratmeter, men de øvrige 10 lejeboliger er på 81 kvadratmeter.
Bagved anlægges et fælles gårdrum med parkeringspladser, depotrum samt miljøstation. Ud over fællesarealerne i er der altaner til boligerne på 1. og 2. sal.
Der etableres parkering for hver af de 12 boliger, og det betyder en overtagelse af kommunens areal langs Smedevej.

Illustration: Plus Arkitekter


Løfter Jernbanegade
Jammerbugt Kommune vurderer, at projektet vil løfte Jernbanegade uden at ændre områdets karakter væsentligt.
De eksisterende bygninger, der rives ned, er forfaldne og nedslidte og uden særlig arkitektonisk værdi.
Byggeriet ud mod Jernbanegade vurderes at styrke bymidtestrukturen og medvirke til at fastholde et samlet og attraktivt midtbymiljø ved Jernbanegade.