Jammerbugt Kommune har åbnet for muligheden for at komme med indstillinger til modtagere af Årets Arkitekturpris 2022, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.
Jammerbugt ønsker at sætte fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet. Derfor præmierer kommunalbestyrelsen hvert andet år bygninger og byrum, der er udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at gøre kommunen smukkere.

Alle typer
Alle typer bygninger kan indstilles.
Det kan være etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål og meget mere.
Det kan både være nyopførte bygninger, og om- eller tilbygning til eksisterende bygninger.
Endelig kan restaurering af bevaringsværdige bygninger, energi- og klimarigtigt byggeri, der er innovativt og som nedbringer energiforbruget og anlæg som f.eks. parker, pladser, grønne områder og gårdrum også indstilles til prisen.
Der er dog ét fælles krav. Det er, at bygninger og byrum skal være taget i brug inden 1. oktober 2022.
Fristen for indstillinger af projekter er 1. august 2022.

Det praktiske
Indstillinger skal sendes med en projektbeskrivelse, tegninger af bygningen (plan-, snit- og facadetegning) og gerne billeder af projektet til plan@jammerbugt.dk
Vinderen af arkitekturprisen bliver fundet ved et arrangement i starten af oktober 2022, hvor Jammerbugt Kommune er vært.   

Hvilke kriterier vægter?
Der kan uddeles en eller flere præmier inden for hver af kategorierne. Ved præmieringen lægges vægt på følgende kriterier:

  • At byggeriet eller byrummet fremtræder som en smuk bygning, eller et smukt byrum i høj arkitektonisk kvalitet
  • At det giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab
  • At det bidrager til arkitektonisk nytænkning, og er opført i et nutidigt eller moderne formsprog
  • At der er tale om en smuk renovering af gamle bygninger, der tager udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur. 
  • At ejeren af bygningen har givet samtykke til at projektet kan nomineres.

I 2020 vandt et sommerhus i Løkken og et i Blokhus samt Svinkløv Badehotel vinderne.

Prisvinder i 2020
Prisvinder i 2020