Mens det i går handlede om staten på moderniseringen og udvidelsen af Jetsmark Idrætscenter. så handler det i dag om den kommende nabo – det nye Skolecenter Jetsmark.
Repræsentanter fra NCC og Jammerbugt Kommune har nu underskrevet kontakten for byggeriet af det nye Skolecenter Jetsmark.
Byrådssalen i Aabybro lagde rammer til seancen onsdag 3. marts, hvor kontrakten mellem hovedentreprenør NCC og bygherre Jammerbugt Kommune blev underskrevet.
Det var områdedirektør Bjørn Christensen og senior projektchef Jakob Søe Lundgaard fra NCC og borgmester Mogens Christen Gade og direktør for Børne- og Familieforvaltningen, der skrev under. Dermed er byggeriet af Skolecenter Jetsmark et vigtigt skridt videre.
(Foto: Fra venstre: Direktør for Børne- og Familieforvaltningen Diana Lübbert Pedersen, borgmester Mogens Christen Gade, områdedirektør NCC Bjørn Christensen)

Byggede også Aabybro Skole
De to samarbejdspartnere har tidligere arbejdet sammen, da NCC også var hovedentreprenør på byggeriet af Aabybro Skole, der stod klar for 4,5 år siden.
Med underskriften markerer Jammerbugt Kommune byggeriet af endnu en ny skole med spændende og nytænkende rammer for elever, lærere og øvrig lokalbefolkning.
– Vi ser frem til at starte byggeriet senere på måneden, når vi tager første spadestik 24. marts. Skolecenter Jetsmark bliver den anden skole, vi bygger inden for få år. Dertil kommer, at vi også er godt i gang med et stort vedligeholdelses- og renoveringsarbejde på flere af kommunens øvrige skoler i blandt andet Biersted og Saltum, fortæller borgmester Mogens Christen Gade, der også er formand for styregruppen bag byggeriet.

Elever og lærere er med i processen
Mens NCC står for byggeriet, og Norconsult er totalrådgiver på projektet, så er en vigtig medspiller i processen også brugerne af skolen.
Siden opstart i 2019 har elever, lærere, pædagoger og øvrige kommende brugere af Skolecenter Jetsmark været inddraget for at finde de bedst mulige løsninger for alle.
– Processen omkring udformningen af skolen har været fantastisk. Alle relevante brugere har været inddraget undervejs til opstarten af byggeriet. Vi har blandt andet holdt to borgermøder med grupper fra skolen og med grupper fra de øvrige brugere, der kommer til at bruge skolen, når den står færdig, fortæller Diane Lübbert Pedersen
– Deres input har fået indflydelse på den måde skolen kommer til at se ud på. Samarbejdet med brugerne fortsætter vi med undervejs i byggeriet. Det er den bedste måde at sikre, at vi får optimale løsninger, der tilgodeser alle brugere af skolen, siger hun.
Den nye skole i Jetsmark skal ikke kun fungere som skole, men også som et centralt kulturcenter for området, og vil dermed danne rammerne for mange fremtidige aktiviteter i området. Det er lykkedes at tage de mange ønsker og ideer til skolen med i den endelige plan for byggeriet, som skal stå klar til brug i sommeren 2023.
Skolen kommer totalt til at koste 152 mio. kr. 

Du kan læse mere om den nye skole her:
NCC skal bygge Skolecenter Jetsmark – VoresJammerbugt