Udvidelsen af Børnehaven Regnbuen kommer til at betyde, at der er behov for at opstille endnu en midlertidig pavillon, som børnehaven kan benytte fra november til genhusning af 35 børn, indtil byggeriet er færdig i august 2021.
Børnehaven bliver nemlig udvidet med cirka 400 kvadratmeter, og det giver plads til yderligere 40 børn.

Illustration: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S

Den bedste løsning
I forvejen er der opsat en cirka 150 kvadratmeter stor pavillon ved legepladsen som huser 28 børnehavebørn, fordi der mangler plads i Regnbuen.
– Men da vi sendte opgaven i udbud, havde vi ikke forestillet os, at vi med udvidelsen også ville få renoveret en del af de nuværende lokaler. Men Tom Jakobsen A/S har tænkt nyt og i stedet for blot at få en knopskydning, så får vi noget ekstra, siger Ulla Flintholm (V), formand for børne- og familieudvalget.
– Udover udvidelsen får vi også ændret i indretningen og moderniseret nogle af de nuværende lokaler. Og ikke mindst så får Nørhalne ét samlet børnehus. Det er klart den bedste løsning for Nørhalne, forklarer hun.

Den nuværende pyramide (set fra oven) bliver flankeret af yderligere to pyramider, så der kommer et sammenhængende børnehus i stedet for en knopskydning. De betyder også en ændret indretning af eksisterende lokaler. Illustration: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S

To grupperum kan ikke bruges
Ændringerne i den eksisterende indretning betyder, at to af de nuværende grupperum i Regnbuen ikke kan benyttes under byggeriet.
Det betyder, at der er behov for opstilling af endnu en pavillon fra november 2020 til hele børnehaven kan tages i brug august 2021.
Derfor anbefaler børne- og familieudvalget til kommunalbestyrelsen, at der afsættes yderligere 579.000 kroner til byggeriet i Nørhalne.
I forvejen er der afsat 6,8 mio. kr. til udvidelsen af Regnbuen.