SSP Jammerbugt holder tirsdag 5. oktober temadag om Digitale Krænkelser.
Det sker for at klæde frontpersonalet på skoler, rådgivere og andre samarbejdspartnere på til at kunne tage sig af unge, der har været udsat for en digital krænkelse.
Formålet er, at sikre at alle kan se betydningen af at gøre en indsats, og har en forståelse af vigtigheden i at tage hånd om den / de unge og den digitale krænkelse så hurtig som muligt.
En tidlig indsats kan gøre en kæmpe forskel.
Derudover har temadagen til formål at styrke netværket mellem kommunens ansatte, så de ser værdien i at bruge hinandens kompetencer og trække på hinandens erfaringer, når de svære situationer opstår.

Temadagen vil indeholde:

  • En præsentation af handleplan og et action-card om digitale krænkelser udarbejdet af SSP Jammerbugt
  • Oplæg fra Politiet ved Nordjyllands Politi og NC3 (Nationalt cyber crime center)
  • Oplæg af Advokat Miriam Michelsen, der repræsenterede offeret i Umbrellasagen, advokat i Njord Lawfirm og stifter af foreningen Digitalt Ansvar
  • En personlig historie fra en ung, der har været udsat for en digital krænkelse

Iflg. NC3 er der de senere år sket en stigning i anmeldelserne af digitale krænkelser, det indbefatter både deling af nøgenbilleder, trusler via sociale medier, scamming (snyde folk i computerspil) og meget mere.
Derfor er det nødvendig med information om emnet, så alle kan handle, derfor har SSP Jammerbugt udarbejdet en handleplan og et action-card til støtte ved en digital krænkelse – en guide / vejledning til at kunne håndtere en sag.
Digitale krænkelser vil være der fremadrettet, da den digitale verden flytter sig med hastige skridt, derfor et det nødvendig at opbygge et handleberedskab, og det har vi have fokus på, når fagfolk mødes i Brovst 5. oktober.