Tirsdag var en festdag i Blokhusvejens Børnehave, som havde arbejdet for at gøre sig fortjent til for 9. år i træk at kunne hejse Friluftsrådets Grønne Flag til tops i flagstangen.
Der var feststemning fra morgenstunden, og flaget blev sendt til tops af borgmester Mogens Christian Gade, og børnene var meget optaget af, at han efterfølgende tog sig tid til at spise pølser lavet over bål sammen med dem.

Naturen med i hverdagen
Friluftsrådet begrunder Det Grønne Flag til Blokhusvejens Børnehave med, at den inddrager flere af læreplanstemaerne i arbejdet med naturen og miljøet, hvor børnene er blevet udfordret på deres sanser både læringsmæssigt og motorisk.
Børnehaven har givet børnene en større nærhed til naturen og stimuleret deres lyst til at lege og lære i naturen samt er god til at inddrage naturen i børnenes hverdag.