Op til denne sommerferie fik Jammerbugt Kommune opsat et nyt lyskryds ved Hunetorpvej og Vesterhavsvej.
Det skete for at få trafikken til at glide mere smidigt og gøre det lettere for trafikanter fra Hunetorpvej at dreje ud på Vesterhavsvej.
Men det nye lyskryds er til gengæld under kraftig mistanke for at skabe nye og andre kø-problemer.

Vil se effekten

Derfor har Jammerbugt Kommune nu besluttet at slukke for lyskrydset i en periode.
– I forbindelse med optimering af det nye lyskryds har vi fulgt trafikken gennem Hune. Vi kan se, at lyskrydset har løst problemet med afvikling af trafikken fra Hunetorpvej, men vi kan desværre ikke udelukke, at det har bidraget til kødannelser ud ad Pirupvej og Vesterhavsvej, oplyser Jammerbugt Kommune.
– Vi slukker nu lyskrydset i Hune i en periode for at se, hvilken indflydelse det har på trafikafviklingen. Vi genindfører forbuddet mod venstresving fra Hunetorpvej mod Blokhus, således trafikken fra Hunetorpvej ledes via rundkørslen til Blokhus, som erfaringsmæssigt har været den bedste løsning, før lyskrydset blev etableret.
Ændringen bliver foretaget tirsdag morgen 20. juli.