Regionsrådet i Region Nordjylland har formelt konstitueret sig på et ekstraordinært møde 8. december.
Mads Duedahl (V) blev valgt som formand for regionsrådet, mens Pia Buus Pinstrup (K) blev valgt som 1. næstformand og Mogens Nørgaard (S), Jammerbugt Kommune, valgt som 2. næstformand.
Derudover blev der udpeget medlemmer til regionsrådets forretningsudvalg, seks stående udvalg, et midlertidigt udvalg, et byggeudvalg for Regionshospital Nordjylland samt medlemmer til bestyrelsen i Nordjyllands Trafikselskab.

Forretningsudvalget

 • Formand: Mads Duedahl (V)
 • Peter Therkildsen (V)
 • Anny Winther (V)
 • Pia Buus Pinstrup (K)
 • Per Larsen (K)
 • Per Møller (K)
 • Kim Edberg (NB)
 • Kristoffer Hjort Storm (DF)
 • Mogens Nørgård (S) Jammerbugt
 • Malene Busk (S)
 • Pernille Buhelt (S)
 • Hanne Korsgaard (S)
 • Torben Ringe Christensen (S)
 • Lene Linnemann (SF)
 • Susanne Flydtkjær (Ø)

Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling:

 • Formand: Lauge Larsen (S)
 • Næstformand: Jess V. Laursen (V)
 • Helena Palsgaard (V)
 • Peter Larsen (V)
 • Tage Legaard (K)
 • Jens-Henrik Kirk (K)
 • Jørgen Rørbæk Henriksen (S)
 • Ole Stavad (S) Jammerbugt
 • Susanne Flydtkjær (Ø)

Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen:

 • Formand: Pia Buus Pinstrup (K)
 • Næstformand: Ole Stavad (S) Jammerbugt
 • Lone Olsen (V)
 • Per Møller (K)
 • Gitte Bundgaard (NB)
 • Marianne Mulle Jensen (R)
 • Lis Mancini (S)
 • Kirsten Morild Andersen (S)
 • Lene Linnemann (SF)

Psykiatri- og socialudvalg:

 • Formand: Vibeke Gamst (K)
 • Næstformand: Lis Mancini (S)
 • Helena Palsgaard (V),
 • Malou Skeel (V) Jammerbugt
 • Jess V. Laursen (V),
 • Kim Frost (K)
 • Ali Hassan (S)
 • Kirsten Morild Andersen (S)
 • Anna-Grethe Sperling (SF)

Udvalg for Regional Udvikling, Digitalisering og Innovation:

 • Formand: Peder Key Christensen (S)
 • Næstformand: Per Bisgaard (V)
 • Anne Honoré Østergaard (V)
 • Tage Legaard (K)
 • Jens-Henrik Kirk (K)
 • Gitte Bundgaard (NB)
 • Jørgen Rørbæk Henriksen (S)
 • Kirsten Morild Andersen (S)
 • Anna-Grethe Sperling (SF)

Sundhedsudvalg:

 • Formand: Lina Hundebøll Jespersen (V)
 • Næstformand: Jørgen Rørbæk Henriksen (S)
 • Malou Skeel (V) Jammerbugt
 • Per Bisgaard (V)
 • Vibeke Gamst (K)
 • Kim Frost (K)
 • Ulla Astman (S)
 • Ali Hassan (S)
 • Janne Toft-Lind (Ø)

Udvalg for Arbejdsmiljø, Uddannelse og Rekruttering:

 • Formand: Søren Valgreen Knudsen (S)
 • Næstformand: Peter Therkildsen (V)
 • Peter Larsen (V)
 • Lone Olsen (V)
 • Per Møller (K)
 • Pia Buus Pinstrup (K)
 • Ulla Astman (S)
 • Per Kjeldsen (S)
 • Janne Toft-Lind (Ø)

Udvalg for Borgerinddragelse og demokrati – midlertidigt udvalg:

 • Formand: Marianne Mulle Jensen (R)
 • Næstformand: Jess V. Laursen (V)
 • Kim Frost (K)
 • Torben Ringe Christensen (S)
 • Kirsten Morild Andersen (S)
 • Ole Stavad (S)n Jammerbugt
 • Anne Honoré Østergaard (V)

Byggeudvalg for Regionshospital Nordjylland:

 • Formand og næstformand vælges senere.
 • Medlemmer:
 • Per Kjeldsen (S)
 • Mogens Nørgård (S) Jammerbugt
 • Lone Olsen (V)
 • Tage Legaard (K)
 • Kim Edberg (NB)

Per Larsen (K) og Jørgen Rørbæk Henriksen (S) blev udpeget til bestyrelsen i Nordjyllands Trafikselskab.