En donation på 100.000 kroner fra ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” gør det muligt at etablere personalefaciliteter til de mange medarbejdere, der er tilknyttet den socialøkonomiske virksomhed i Skovsgård.
Det er første gang, at der foregår udlodning fra den forholdsvis nyoprettede fond, og leder af Skovsgård Hotel, Erik Klit, er taknemlig for, at hotellet er blandt de udvalgte.
– Vi er oprigtig glade for denne støtte, ikke mindst fordi denne donation vidner om lokal opbakning. Det er vigtigt for os, at lokale borgere, fonde og virksomheder kan se sig selv være en del af det projekt, vi er i gang med, siger Erik Klit.

Skovsgård-model
Hotellet blev i 1992 genåbnet som socialøkonomisk virksomhed og har siden fået opmærksomhed fra hele landet på grund af den såkaldte Skovsgård-model, hvor der skabes plads til mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet.
På Skovsgård Hotel er alle lige vigtige og alle bidrager med det, de kan.
Mottoet på hotellet lyder: ”Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi drive et helt hotel.

Vil udvide
Pt. er der i alt 20 medarbejdere, der er ansat på særlige vilkår.
Håbet er, at der på sigt kan skabes plads til flere mennesker med fysiske eller psykiske vanskeligheder, som derved får mulighed for at skabe sig en meningsfuld hverdag og blive en del af et arbejdsfællesskab.
Derfor har man i flere år arbejdet på et gennemgribende renoverings- og ombygningsprojekt, der blandt andet skal sikre bedre arbejdsforhold og øge antallet af værelser fra de nuværende 4 til 14.
– I dette renoveringsprojekt er målet ligeledes at få skabt bedre adgangsforhold for handicappede og at etablere personalefaciliteter, for det har vi ikke i dag, fortæller Erik Klit.

Støtte fra fonde
Hotellet har sikret sig økonomisk opbakning på mere end 25 mio. kr. fra en række fonde, blandt andet, Realdania og Den A. P. Møllerske Støttefond og er tæt på at være i mål med den fulde finansiering af projektet. Seneste donation kommer fra ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld”.
– Denne donation vil vi øremærke til enten at skabe bedre adgangsforhold for gangbesværede gæster og medarbejdere eller personalefaciliteter. Som det er nu, har vi ikke et sted, hvor medarbejderne kan holde en pause i ro og fred. Der er tale om særligt sårbare mennesker, og vi har behov for et aflukket rum, hvor de kan trække sig tilbage, siger Erik Klit.
Han håber og drømmer om, at hvis alt går vel, kan hotellet stå færdigt i foråret 2022.
– Vi synes, at det her er et godt og meningsfuldt projekt, som skaber plads til flere sårbare mennesker og giver dem mulighed for at opleve et arbejdsfællesskab, siger han.

Hjælp til 10 foreninger
Sol og Strand Feriehusudlejning overgik i 2019 til fondseje. Efter planen skulle ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld”, der i øjeblikket er under opbygning, først have påbegyndt udlodning til velgørende formål fra 2022/2023. Fondens bestyrelse har imidlertid besluttet at udlodde en million allerede i år.
– Det er første gang, vi udlodder fra fonden, og bestyrelsen har udvalgt i alt 10 organisationer, som modtager hver 100.000 kroner. Denne gang er udvælgelsen sket ud fra de ønsker, som fondens stiftere, Margit og Kjeld Andersen har haft. Fremadrettet vil udlodningerne ske på baggrund af ansøgninger, som vi modtager, siger fondens bestyrelsesformand, Jens Stadum.

Overdraget til fond
Ægteparret Margit og Kjeld Andersen glæder sig over, at de nu får mulighed for at realisere en drøm, de i mange år har haft for Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, som de grundlagde i 1979. Parret startede med udlejning af deres eget sommerhus, og virksomheden varetager i dag udlejning af omkring 6500 danske feriehuse og er dermed et af de største danske udlejningsbureauer.
I november 2019 overdrog de ejerskabet af Sol og Strand Feriehusudlejning A/S til den erhvervsdrivende fond, der har til formål at støtte velgørende og lokale formål. Fra 2022/23 er forventningen, at fonden årligt vil kunne udlodde op til 75 procent af overskuddet i Sol og Strand Feriehusudlejning til disse formål. Dermed er man indirekte med til at gøre en forskel for andre, hvis man vælger at udleje sit sommerhus eller booke et sommerhusophold gennem Sol og Strand Feriehusudlejning.

Det gode hjerte
Det kalder virksomheden for ”Ferie med det gode hjerte”, og det er helt i overensstemmelse med Margit og Kjeld Andersens ønsker og håb for virksomheden.
– I kraft af at vi har fået etableret denne fond sikrer vi, at vores livsværk med udlejning af danske feriehuse lever videre på danske hænder og ikke sælges til eksempelvis en udenlandsk kapitalfond. Vi er glade for, at det er muligt at udlodde midler før planlagt tid, og at fonden kan støtte et hotel, som det i Skovsgård, der sikrer, at mennesker, der har det svært, kan blive en del af et fællesskab og bidrage med de kompetencer, som den enkelte rummer, siger Margit og Kjeld Andersen.