En 9. klasse på Biersted Skole er i dag, tirsdag 6. oktober, blevet sendt hjem, da en elev på årgangen er konstateret smittet med Covid-19.
(Rettelse kl. 15.54: Det er kun 1 klasse og ikke hele årgangen, der er sendt hjem)

Ikke i skole
– Men eleven har ikke været i skole siden fredag, oplyser Helle Nørgaard Pedersen, konstitueret Skole- og Dagtilbudschef i Jammerbugt Kommune.
For straks at inddæmme smitten har det kommunale Sundhedsteam i dag haft kontakt til alle forældre til eleverne på årgangen og bedt eleverne om at blive hjemme, indtil de er blevet screenet.
Det vil sige, at de har fået foretaget en test.
Dog skal de elever, der har været i nærkontakt med den smittede elev havde foretaget to tests.
Desuden skal seks af skolens lærere havde foretaget tests.

Nære kontakter
Man er nær kontakt, hvis man:

  • Har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en smittet person (fx en god ven fra naboklassen)
  • Har haft ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en smittet person (fx et brugt lommetørklæde)
  • Har haft tæt ”ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter med en smittet person (fx ved en samtale med personen).

Kilde: Sundhedsstyrelsens ”Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus”

4. gang
Det er 4. gang, at en elev på en af Jammerbugt Kommunes skoler er blevet konstateret smittet.
Det har ramt Fjerritslev Skole en gang samt Jetsmark Skole to gange med en uges mellemrum i to af hinanden uafhængige tilfælde.
– Jeg tror, at vi kommer til at skulle sende elever hjem igen, og det er også det, der ligger til grund for test-strategien, at vi skal sætte ind lokalt, siger Helle Nørgaard Pedersen.

Sundhedsteamet
– Det er meget vigtigt, at man følger de anbefalinger og retningslinjer, der ligger, understreger hun.
Jammerbugt Kommune har under hele Corona-tiden haft nedsat Sundhedsteamet, som arbejder hårdt for straks at inddæmme smitten, når den opstår, ved at opklare, hvem der har været i nærkontakt med en person med Covid-19, og hvem der ikke har.