– Torsdag 30. juli opfordrede Blokhus og Omegns Grundejerforening til, at der hurtigst muligt bliver etableret kystsikring på Blokhus Strand syd for nedkørslen til stranden blandt andet for at beskytte Sømærket.
Det sker, fordi de seneste storme har ædt sig gevaldigt ind på klitterne, og grundejerforeningen peger på en biologisk løsning ved at etablere rækker med pil.
Det er lykkedes med succes i Nr. Lyngby, som den rette løsning, og bag ideen står virksomheden GroundPlug Coast.

Der er aftalt et møde
Blokhus og Omegns Grundejerforening oplever et folkeligt pres fra både egne medlemmer som øvrige borgere i området og ønsker derfor at sætte gang i en proces, som også skal inkludere Jammerbugt Kommune og andre instanser.
Formand for kommunens tekniske udvalg, Jens Chr. Golding (S), er lydhør og påpeger, at der er allerede aftalt en møde i den særlige task force for kystsikring, som han er formand for, og det finder sted 20. august.
Med i denne task force sidder der udover repræsentanter fra teknisk udvalg og forvaltning også repræsentanter fra Kystdirektoratet samt Blokhus og Omegns Grundejerforening.

Badehuse i vejen?
– På mødet skal vi drøfte en kystsikring, og vi kender udmærket til løsningen fra Nr. Lyngby og har også haft møde med GroundPlug Coast i vores task force, siger Jens Chr. Golding.
Men han understreger, at også en kystsikring vil have konsekvenser.
– Hvis vi foretager en kystsikring syd for nedkørslen, hvor det er ønsket, så kan vi ikke længere have badehusene til at stå der, siger han.

Sømærke eller huse
– Hvis man så vil flytte badehusene til en plads nord for nedkørslen, så skal vi først have Kystdirektoratets godkendelse samt kunne lave en aftale med de private ejere af den del af stranden om, at man kan leje et areal til badehusene, siger Jens Chr. Golding.
Stranden er nemlig i privat eje, men med klausul om offentlig adgang.
– Derfor kan vi ende i en situation, hvor vi skal vælge mellem at kystsikre for at redde Sømærket eller lade være for at bevare badehusene.
– En kystsikring vil også have konsekvenser, og her er altså flere ting, der skal gå op en højere enhed, siger Jens Chr. Golding.

Vil plante rækker med pil
Forslaget fra GroundPlug Coast går ud på at etablere to rækker med pil på en strækning på omkring 500 meter syd for nedkørslen.
Den første række skal graves ned tæt på klitfoden og næste række skal placeres omkring seks-syv meter længere ude mod havet. Desuden skal der beplantes med marehalm, hjelme eller anden flora.
Projektet vurderes at komme til at koste omkring 2 millioner kroner.

Læs mere om grundejerforeningens forslag her: