Tilstrømningen til Nørhalne Borgerforenings fastelavnsfest søndag efter middag 27. februar blev så stor, at borgerforeningen måtte dele tøndeslagningen op, så de yngste slog katten af tønden i det fyldte forsamlingshus, mens alle skolebørn slog på to tønder i skolens gymnastiksal.

Næsten dobbelt op
– Vi havde slet ikke forventet, at så mange ville deltage, men vi har åbenbart mange børn i Nørhalne, sige Orla Stenkær, formand for Nørhalne Borgerforening.
– Vi har besøg af flere end 240 børn, forældre og bedsteforældre, og vi plejer at være 125. Så vi er virkelig positivt overrasket, siger han.
Med den store interesse for at være med i fastelavnsfesten vil borgerforeningen overveje at indføre tilmelding og evt. låne Nørhalne Hallen.
– Vi er glade for, at vi oplever så stor opbakning til alle vores arrangementer, siger Orla Stenkær.

Bål på Søen
Det næste arrangement er sankthansaften, hvor båltaler bliver Mikael Justesen, direktør for TV2, og borgerforeningen har indgået en aftale med ejeren af Søen i Nørhalne, Jes Dige.
– Vi har fået lov til at placere sankthansbålet på en tømmerflåde på søen, så det glæder vi os meget til, siger Orla Stenkær.