Lions Club Aabybro kunne fredag 8. april fejre klubbens 50 års-jubilæum, og det blev markeret med en reception på Hotel Søparken, hvor klubbens præsident Carsten Jensen i anledning af det runde jubilæum ekstraordinært kunne uddele 140.000 kr, som gennem de sidste år er samlet ind via klubbens aktiviteter.
De blev givet til lokale, nationale og internationale modtagere. Penge som igennem de sidste år er samlet ind via klubbens aktiviteter.
Se oversigt over donationer nederst i artiklen.

Nestor med siden 1976
Historien om Lions organisationen i Danmark kan føres tilbage til 1950, da den første danske klub blev etableret i København.
I dag er der knap 300 Lions klubber fordelt rundt om i Danmark, Færøerne og Grønland med tilsammen godt 5.000 frivillige medlemmer.
Lions Aabybro blev stiftet 8. april 1972 med ”fødselshjælp” fra naboklubben i Lindholm og har siden da rekrutteret sine medlemmer fra området omfattende den gamle Aabybro kommune.
Blandt de stiftende medlemmer tilbage i 1972 var el-installatør T.K. Thomsen.
Lions Aabybro har desværre ikke længere medlemmer repræsenteret, som var med til at starte klubben op, men klubbens nuværende ”nestor” Erik Sørensen har dog været medlem siden 1976.

Forhenværende el-installatør T.K. Thomsen, der i 1972 var med til at stifte Aabybro Lions Club, får her overrakt en buket blomster af Bruno Mølgaard fra Lions Aabybro. T.K. Thomsen, som i dag er 102 år, var i mange år et aktivt medlem, bor nu på Birkelse Plejecenter.

Gerne flere medlemmer
Klubbens formål er via frivilligt arbejde at indsamle økonomiske midler, som værdigt trængende personer kan ansøge klubben om.
Lions Aabybro består i øjeblikket af ca. 30 medlemmer.
Der kan dog sagtens bruges flere frivillige hænder og Lions Aabybro er derfor åben for yderligere medlemstilgang.
Klubbens medlemmer er fordelt på alle aldersklasser og repræsenterer mange forskellige erhverv i deres dagligdag.
Opbakningen i lokalområdet til klubbens velgørende arbejde er stor og Lions Aabybro er meget taknemlige for den velvilje, som man møder rundt omkring til klubbens aktiviteter. 

Præsident for Lions Aabybro Carsten Jensen (tv) ses her sammen Erik Sørensen (th), der har været medlem af klubben siden 1976.

Donationerne:

  • 10.000 kr. doneres til ofrene for krigen i Ukraine via Lions International. Pengene ender hos Lions i Ukraine, der sørger for, at midlerne bruges og uddeles, hvor de gør allermest gavn.
  • 15.000 kr. doneres til Sportsefterskolen Aabybro. Pengene skal anvendes til indkøb af en bænk, der skal stilles op rundt om et i træ i gården. Her vil eleverne kunne samles udendørs og have noget socialt sammen.
  • 15.000 kr. doneres til foreningen Giv en Julegave. Pengene skal bruges til indkøb af julegaver til lidt større børn. Netop den aldersgruppe af børn har den frivillige forening sværest ved at få samlet ting nok sammen til.
  • 50.000 kr. doneres til Julemærkefonden. Pengene skal indgå i det daglige drift af julemærkehjemmene, som tager hånd om børns trivselsproblemer. En god start på livet er en vigtig faktor for at kunne få et godt og indholdsrigt liv.
  • 50.000 kr. doneres til organisationen Skyggebørn, der kæmper for børn og unge i sorg. Gennem samtalegrupper hjælpes børn og unge igennem den sorg, som de oplever ved frygten for at miste – eller sorgen efter at have mistet en nærtstående person.