SSP Jammerbugt sender nu den 4. af i alt 10 film, der retter fokus på dilemmaer, som unge støder på, under overskriften ”Hvad tror du selv”.
Se link til filmen nederst i artiklen.

”Må vi se dit ID”

Dette spørgsmål møder mange unge, når de forsøger at købe alkohol og tobak i dagligvarebutikker
Spørgsmålet kan også falde i forbindelse med adgang til diskoteker og værtshuse, og er man ikke gammel nok, kan det for nogle unge være fristende at snyde med ID. Man kan f.eks. prøve at forfalske et pas, en dåbsattest eller et sundhedskort.

Men du skal lade være og droppe eventuelle planer om at fifle med legitimationen

Det er også ulovligt at låne en anden persons ID, understreger SSP Jammerbugt.


Det er strafbart
Strafferammen for personfalsk er enten bøde eller fængsel indtil seks måneder. Hvis den unge afsløres, er straffen en bøde eller en plet – i form af en betinget straf – på straffeattesten.

En dom for personfalsk kan derfor have store konsekvenser for valg af uddannelse og fremtidelige jobmuligheder.

Fokus på dilemma
SSP Jammerbugt har fået produceret filmene for at sætte fokus på et dilemma, hvor den unge selv får muligheden for tage stilling til spørgsmålet: Hvad tror du selv? Tænk før du handler! Det er ok at sige fra!
De 10 film er skabt i samarbejde mellem SSP Jammerbugt og produktionsselskabet Visual Society. SSP er et samarbejde mellem ”Skole, Sociale myndigheder og Politiet”.

Brug filmene
Det er SSP samarbejdets overordnede mål at forebygge kriminalitet blandt unge. Kampagnen ”Hvad tror du selv?” bliver frit tilgængelig for alle via fx Facebook, Snapchat samt på Aula, som er den fælles kommunikationsplatform for medarbejdere, forældre og elever på kommunens folkeskoler og dagtilbud. 
Håbet er, at de unge og deres forældre vil tage godt imod de 10 film, og at kommunens lærere vil bruge udvalgte film dem som oplæg i forbindelse med undervisning og forældremøder, oplyser Christoffer Kejser Larsen fra SSP Jammerbugt.
Kampagnen ”Hvad tror du selv?” løber det næste halve år fra december 2021 til sommerferien 2022.

Se filmen her:
SSP Jammerbugt Hvad tror du selv EP4 Personel og dokumentfalsk Youtube Facebook – YouTube