Danmarks Statistik vedgår, de har givet forkerte tal om normeringen i Jammerbugt Kommune

– Normeringen i Jammerbugts vuggestuer og børnehaver bliver løftet allerede i år, og faktisk har normeringen aldrig været så dårlig, som Danmarks Statistiks tal ellers har fortalt.
Her blev Jammerbugt placeret på en sidsteplads som kommunen med landets dårligste normering, men Danmarks Statistik anerkender nu, at deres opgørelse af normeringen i Jammerbugt ikke er korrekt.

Et minimum for normeringen
Men først mere om løft i normeringen.
Et flertal i Folketinget har besluttet, at der i 2025 skal være en minimumsnormering med højst tre børn per voksen i landets vuggestuer samt seks børn per voksen i børnehaverne.
Derfor er der over en årrække afsat et beløb til at løfte normeringerne i kommunerne, og i år er den samlede pulje på 500 mio. kr.
Heraf kan Jammerbugt Kommune få tildelt 3,147 mio. kr., og det anbefaler børne- og familieudvalget, at kommunalbestyrelsen ansøger om.
Det vil selvsagt løfte normeringen.

Jammerbugts normering i 2019:

  • Vuggestuer: 3,5 børn per voksen.
  • Børnehaver: 6,7 børn per voksen.

Normeringen efter tildelingen af de 3,147 mio. kr. bliver normeringen:

  • Vuggestuer: 3,37 børn per voksen.
  • Børnehaver: 6,27 børn per voksen.

Flere betingelser
Desuden indstiller børne- og familieudvalget, at tilskuddet udelukkende anvendes på at få ansat mere fagpersonale, og at forbedringerne skal udmøntes allerede fra 1. maj 2020.
Pengene bruges så den nuværende uddannelses-sammensætning på 70/30  mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere som minimum fastholdes.
Desuden skal midlerne fordeles ligeligt mellem kommunale vuggestuer og børnehaver, så normeringen begge steder forbedres med ca. fire procent.
– Endelig følger vi i udvalget også indstillingen om, at de deltidsansatte i vores institutioner får mulighed for at gå op i tid, såfremt de ønsker det, siger Ulla Flintholm (V), formand for udvalget.

Tog ikke højde for SI´er
Samtidig vedgår Danmarks Statistik, at det er forkert at udpege Jammerbugt som den kommune i landet, der har den dårligste normering.
– Når Danmarks Statistik har opgjort deres tal, så  har de ikke taget hensyn til at vi har en række samdrevne institutioner (SI), hvor vuggestue og børnehave er integreret og hører under skolens ledelse, fortæller Ulla Flintholm.

Medarbejdere placeret i anden sektor
Det har medført, at mens børnene i kommunens syv SI´er blev regnet med under sektoren for børnehaver og vuggestuer, så har Danmarks Statistik placeret medarbejderne i disse institutioner i en anden sektor – nemlig skolesektoren.
– Det giver naturligvis et skævt og misvisende billede af vores normering, og det vedgår Danmarks Statistik og vil rette op på det, siger Ulla Flintholm.
Eksempelvis mente Danmarks Statistik, at Jammerbugt Kommunes normering i 2018 var 4,1 børn per voksen i vuggestuerne og 8,2 børn per voksen i børnehaverne.
Derimod viser Jammerbugts egne tal – som Danmarks Statistik nu anerkender – at normeringen i 2018 var 3,6 børn per voksen i vuggestuer og 6,9 børn per voksen i børnehaver.