I den nye plan for infrastruktur i Aabybro, hvor ønskerne skal med til prioritering under forhandlingerne om kommunes budget 2022, er også ændringer af to trafikerede kryds i og ved Aabybro.

Kattedamsvej
I selve byen er det krydset Kattedamsvej og Torve Alle, det handler om.
Her er forslaget en omlægning, så Kattedamsvej rettes ud og bliver den primære vej. Det betyder, at Torve Alle bliver en sidevej med ubetinget vigepligt og dermed fuldt stop for trafik, der skal dreje ud på Kattedamsvej.

Brogaardsvej
Desuden handler det om krydsene mellem hovedvejen, Brogaardsvej, samt Toftegårdsvej og Vestergade ved Aabybro Vest.
Her bliver set stadig sværere at komme ind og ud fra Aabybro by.
Derfor er der et forslag om at få anlagt en rundkørsel, og det ønsker er også udpeget i Region Nordjyllands fremkommelighedsanalyse fra 2016, men det er Vejdirektoratet, der er vejmyndighed.

Stier
Desuden er der en lang rækkes ønsker om forbedringer af stier samt anlæg af buslommer ved den nye rundkørsel ved Knøsgaard.
Se mere nedenfor: