På regeringens pressemøde i onsdag aften 24. februar blev det meldt ud, at alle elever i afgangsklasser på grundskoler, ungdomsskoler og voksenuddannelser i Nordjylland kan vende fysisk tilbage i skole – med 50 pct. fysisk fremmøde.
Det sker under forudsætning af, at der bliver foretaget tests to gange i ugen.
Testningen bliver med de nye og mere skånsomme kviktest.

På folkeskoleområdet i Jammerbugt Kommune gælder det derfor fra 4. marts:

  • Elever i 9. og 10. klasse kommer fysisk i skole hver anden uge.
  • Elever og personale bliver testet 2 gange om ugen. Det er frivilligt, men der opfordres kraftigt til at lade sig teste. Jammerbugt Kommune har uddannet podere til opgaven.
  • Eleverne vil ikke blive blandet på tværs af klasser.

Kommunen opfordrer til, at elever og personale lader sig teste inden opstart.
Alle teststeder i Region Nordjylland fremgår på www.rn.dk/coronatest. Bestilling af tid foregår på www.coronaprover.dk.

Forsvarlig og tryg genåbning
Genåbningen for 9. og 10. klasse skal ske på tryg og forsvarlig vis for alle.
Det betyder, at kommunen skal sikre, at den er klar med den kommunale testenhed, som skal stå for test de to gange om ugen, og kan efterleve øvrige retningslinjer på området.
I Jammerbugt Kommune vil genåbning for 9. og 10. klasserne derfor kunne ske fra 4. marts.

Får nærmere info
Da eleverne kun må have 50 pct. fremmøde, vil eleverne i 9. og 10. klasserne være i skole en uge ad gangen.
Denne model er bl.a. valgt ud fra et sundhedsfagligt perspektiv for at begrænse smitte og kvalificere smitteopsporingen.
Elever og forældre modtager nærmere information fra skolen om, hvordan det bliver organiseret på netop deres skole.
Ligeledes vil der blive informeret omkring test og samtykke inden skolestart.
Det er vigtigt at understrege, at eleverne i 0. – 4. klasse ikke indgår i teststrategien.
Eventuel test af eleverne i 0. – 4. klasse skal således fortsat ske udenfor skoletiden.