Bestyrelsen i Gjøl Brugsforening satser på godt vejr, når der onsdag 21. april holdes generalforsamling under åben himmel kl 19.00.
Den finder sted ved Gjøl Forsamlingshus, hvor der er en god terrasse med læ og plads til at interesserede kan deltage.

En god omsætning
2020 var et godt år for Gjøl Brugsforening.
Den store nedlukning på grund af Corona betød, at de lokale kunder rykkede sammen og sikrede deres daglige handel i den lokale brugs.
Brugsens daglige ledelse har også sørget for så vidt muligt at have friske varer på alle hylderne, og brugsens ledelse sørgede straks for at tage de nødvendige forholdsregler for at holde god hygiejne og undgår smittefare i brugsen.
Det har derfor været muligt at holde åbent som sædvanlig i hele perioden.
Gjøl Brugsforening kan derfor afslutte et meget anderledes år med et særdeles flot resultat på 244.523 kroner, og den samlede omsætning nåede 9.481.640 kroner – altså næste 10 millioner kroner.

Investeringer på vej
Vadum Villaservice har i løbet af 2020 udført en del vedligeholdelsesarbejde for Brugsen, og efter flere indbrud og tyveri af tom emballage er det nødvendigt at bygge et nyt og mere tyverisikret skur til forskellige varer og emballage. Byggeriet påbegyndes snarest.
Desuden bliver der i løbet af få år brug for store investeringer til nye og mere klimavenlige anlæg til køle og frys, – og så er det godt, at brugsen har en opsparing til de nye investeringer.

Brugsens betydning
Der har i en længere periode været et ønske fra bestyrelsen om at kunne øge omsætningen i butikken og komme i dialog med de beboere, som ikke lægger deres handel i Brugsen.
Dialogen søges for at fortælle om de fordele, der er ved at handle lokalt, og hvilke konsekvenser der kan være på sigt, hvis Gjøl ikke har en lokal dagligvarebutik.
Brugsen har uddelt kundebreve til alle husstande og laver jævnligt opslag på Facebook, velvidende at ikke alle er på det medie.
Så snart det er muligt bliver der arrangeret kundemøder med spændende emner og arrangere smagsprøver hver måned.

Desuden deltager brugsen i mange forskellige lokale henseender:

  • Brugsen samarbejder med Gjøl Borger- og Erhvervsforening om det årlige Torvemarked.
  • Samarbejder med skolen ift fælles tiltag.
  • Deltager i det vigtige Gjøl-Samarbejdet.
  • Samarbejder med Troldemuseet.
  • Spejderne sørger for det årlige juletræ udenfor butikken.

Det vigtigste punkt på dagsordenen er at få godkendt regnskabet, som skal sendes ind til Erhvervsstyrelsen inden udgangen af maj.

Bestyrelsen består af:

  • Formand Eva Rytter
  • Næstformand Bodil Have
  • Sekretær Bente Bjørn
  • Sandie Mouritzen Westergaard
  • Soley Lassen