(Foto: Formanden for Gjøl Kunstforening Ulla Holck fotograferet med Gjøl Havn i baggrunden.)
Kunstforeningen på Gjøl vil gerne gøre det lettere for både lokale og turister at sætte Gjøl i en guldramme, og foreningen har derfor sat en helt tom guldramme op ved den vestre mole på Gjøl Havn, hvor gæsterne så kan stille sig op og blive fotograferet i guld og ramme.

Flere motiver
Foreløbig har foreningen kun sat en guldramme op ved havnen, hvor interesserede kan fotografere konfirmander, brudepar og børnebørn i forgrunden og Bjerget i baggrunden.
Det er foreningens plan at sætte endnu en eller flere rammer op rundt om på Gjøl, og så vil rammerne løbende blive flyttet, sådan at man kan få en ny baggrund til billederne.
Foreningen har fået de to rammer doneret af Gjøl VVS-Schwartz´s sponsorat, og foreningen modtager gerne flere rammer til opsætning, hvis nogen har en god ide til opsætning af ramme.

Troels Teglgaard ved opsætning af ramme ved den vestre ende af Gjøl Havn