Efter en længere proces – først med indsamling af de økonomiske midler og siden den mere kreative, med at finde frem til farver og figur – blev det nye gavlmaleri på Gjøl Skoles sydgavl indviet i dag, tirsdag, oplyser Lisbet Emmery.

Pigen ved fjorden
Skolens elever og lærere, børnehave, vuggestue og dagpleje, repræsentanter for byens foreninger, borgere og enkelte politikere var mødt frem, for at indvie og beundre det flotte maleri.
Skoleleder Anders Bødker Holm bød velkommen og Borgmester Mogens Gade holdt indvielsestalen, og klippede snoren over.
”Pigen ved fjorden” fremstår i fine blå nuancer, og symboliserer på bedste vis det ”blå miljø” som byen Gjøl er så kendt for.
Den blå fjord og den blå vidtstrakte himmel. Og nogle af de aktiviteter, som udfolder sig på vandet.

Hele byens maleri
Maleriet er malet af Frida Stiil Vium, som trods en ung alder allerede har mange gavlmalerier på sit CV. Mange af dem i Storaalborg, men også mange andre steder i landet.
Hun er kendt for en meget sikker figurtegning og stærkt farvevalg. Her på Gjøl er farverne dog blevet nedtonet, så det marcher det mere rolige klima, der hersker her.
Maleriet er hele byens maleri og både medarbejderne på Gjøl Skole og SI, Gjøl Borger- og Erhvervsforening, Gjøl Kunstforening samt den lokale arbejdsgruppe for Liv i By og Skole har bidraget med ideer til temaet.
Maleriet er finansieret af den lokale pulje til ”Liv i By og Skole”, Landdistriktsmidler fra Jammerbugt Kommune samt Gjøl Borger- og Erhvervsforening.
Den lokale tømrermester Ole Larsen har sponsoreret det stillads, som Frida arbejdede fra i de 2,5 uge, det tog, at male gavlen.
Med placeringen på skolen – ud mod Limfjordsgade, vil det fine gavlmaleri fremover være med til at byde gæster velkommen til byen med et frisk pust, og de, der vil nyde et hvil på bænkene lige overfor skolen, vil nu få en fin ”fjordudsigt” til begge sider.