Trafikproblemerne i Hune by er gennem de senere år blevet stadig værre i højsæsonen og ferieugerne til stor gene og irritation.

Undersøgte mulighederne
Et af problemerne er krydset Vesterhavsvej og Hunetorpvej.
Derfor har Jammerbugt Kommune haft Cowi til at undersøge mulighederne for forbedringer, og det er endt med en løsning med et trafiklys i krydset, da oversigtsforholdene ikke er gode nok til, at der kan anlægges en rundkørsel.
Onsdag 27. januar frigav kommunalbestyrelsen så 600.000 kroner til arbejdet, som dermed kan gå i gang.

Tidsplan på vej
Endnu er der ikke en fast tidsplan, da projekteringen ikke er færdig, men trafiklyset ventes klar til sommersæsonen, det vil sige inden skolernes sommerferie, oplyser Kristian Olsen, Jammerbugt Kommune.
På nuværende tidspunkt er det også for tidligt at sige hvilke gener arbejdet vil give trafikken.
Men Kristian Olsen påpeger, at det er umuligt at foretage vejarbejder uden at genere trafikken.