Sent mandag aften 9. november revidererede Transportministeriet sin bekendtgørelse omkring restriktionerne i den kollektive trafik i Nordjylland, så nordjyder med kritisk jobfunktion nu må anvende den kollektive trafik i Nordjylland.
Det oplyser Nordjyllands Trafikselskab i en pressemeddelelse.

Brev som dokumentation

Efter den første dag med de nye restriktioner i den kollektive trafik i Nordjylland stod det klart, at et stort antal nordjyder med en kritisk jobfunktion havde store vanskeligheder med at komme til og fra deres arbejde. NT har løbende været i dialog med transportministeriet omkring denne udfordring, som nu har
revideret bekendtgørelsen.
Fra og med tirsdag 10. november kan nordjyder med en kritisk jobfunktion krydse kommunegrænserne med bus, når de skal til og fra arbejde. Eneste krav er at de skal medbringe et brev fra deres arbejdsgiver om, at de varetager en kritisk jobfunktion.

En kritisk jobfunktion er:

  • Personale ansat i sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.).
  • Ældreplejen, området for socialt udsatte, børne- og undervisningssektoren.
  • Politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, kødkontrollen,.
  • Pelsning og aflivning af mink
  • Opretholdelse af nødvendig forsyningsvirksomhed som fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur.

Færrest muligt
Transportministeriet anbefaler dog stadig, at arbejdsgiverne forsøger at tilrettelægge arbejdet, så færrest mulige medarbejdere skal krydse kommunegrænserne.
I NT arbejdes der på at indsætte busser på strækningerne Frederikshavn – Aalborg og Hjørring – Aalborg, da det stadig ikke vil være muligt at benytte tog på tværs af kommunegrænserne.
Der arbejdes på at opdatere alle informationer om restriktionerne på www og andre kundevendte kanaler.
NT anbefaler kunderne at holde sig opdateret på www.nordjyllandstrafikselskab.dk og orientere sig om alternative ruter på www.rejseplanen.dk