Tirsdag 1. juni er første dag som leder af Nørhalne Skole og SI (samdrevne institutioner) for Henrik Møller, der afløser Finn Bonde, som er gået på pension.
Men Henrik Møller har selvfølgelig allerede gjort sig nogle tanker om sit nye job.

Pædagogisk rød tråd
Med sig har han 12 års erfaringer som lærer i Aalborg Kommune og seneste 8 år som souschef på Skolecenter Jetsmark samt afdelingsleder af indskolingen i Pandrup, hvor han tiltrådte året efter, at Pandrup Skole og Jetsmark Centralskole var blevet lagt sammen.
Henrik Møller skifter til Nørhalne, dels fordi det er tiden til at tage skridtet op, men hovedsageligt fordi han ser et potentiale i Nørhalne Skole samt børnehaven og den kommunale vuggestue.
– Med skole og SI har vi jo børnene fra de er nul til de bliver 12-13 år, fortæller han.
Hans ambition er derfor at få skabt en klar pædagogisk rød tråd fra vuggestue og børnehave til skole og SFO.
– Vi ser jo i en indskolingen, at børnene begynder i skole med forskellige forudsætninger, og jeg er meget interesseret i at arbejde med deres kompetencer og læringsparathed lige fra de er små.
– For eksempel at de kan tage vare på sig selv, indgå i forskellige fora og har evnen til at modtage undervisning, uddyber Henrik Møller.
– Det er kompetencer, som samfundet uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet skriger efter.

Samarbejdet med forældre
45-årige Henrik Møller bor i Aalborg sammen med hustruen, Dorthe, som er lektor på UCN, samt tre døtre på 20, 15 og 12 år.
Fritiden går med hus, have og familie samt cross fit, og så er arbejdet også en passion.
Og en af de første opgaver er at sætte sig ind i dagligdagen i børnehaven og vuggestuen.
– Jeg har jo en forståelse af, hvad det er, børnene i indskolingen kommer med. Den vigtigste opgave er, at vores ansatte er så dygtige som muligt, så de kan gøre børnene så dygtige som muligt, siger Henrik Møller.
Derfor kommer han med ild i øjnene i forhold til pædagogik og udvikling af praksis.
– Mit hjerte ligger hos pædagogikken og det, vi kan give børnene, understreger han.
Lige nu kommer det også til at handle om den store udvikling, som børnehaven er i gennem med et hurtigt stigende børnetal, som ud over nye børn og forældre jo også betyder nyansættelser, nye rammer og ombygning.
– Derfor skal der fokus på samarbejdet med forældrene, siger Henrik Møller med forståelse for, at forældre kan synes, at de fysiske rammer ikke er optimale lige nu, men er på vej til at blive det.