Fra i morgen fredag 10. december træder nye restriktioner for dele af erhvervs- og kulturlivet i kraft.
Der skal være hjælp at hente, når corona får konsekvenser for erhvervs- og kulturlivet. Det mener regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Kristendemokraterne som sammen har besluttet, at en række kompensationsordninger åbner igen.

Restriktioner
Et flertal i Folketinget har besluttet en nedlukning af nattelivet, herunder lukketid kl. 24 for serveringssteder samt begrænsninger af større stående koncerter og lign.
De nye corona-restriktioner vil få konsekvenser for erhvervs- og kulturlivet, og derfor har regeringen netop indgået en aftale med et bredt flertal af Folketingets partier, der giver ekstra hjælp.
Der åbnes for en række af de generelle kompensationsordninger, der tidligere er set under coronakrisen. Dermed kan virksomheder og kulturliv søge om hjælp via kompensationsordningen for faste omkostninger, til omsætningstab for selvstændige mv. herunder kunststøtteordningen og arrangørordningen.
Der åbnes for en række af de generelle kompensationsordninger, der tidligere er set under coronakrisen. Dermed kan virksomheder og kulturliv søge om hjælp via kompensationsordningen for faste omkostninger, til omsætningstab for selvstændige mv. herunder kunststøtteordningen og arrangørordningen.

Fakta om hjælpepakker:

 • Faste omkostninger:
  Kompensationsordningen for faste omkostninger forlænges til den 28. februar 2022, og kravet til omsætningsnedgang sættes ned til mindst 30 pct. Det gælder fra 1. december 2021.
 • Selvstændige, herunder kunststøtteordningen:
  Kompensationsordningen til selvstændige mv. herunder kunststøtteordningen genåbnes med et krav til en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. Ordningen kan søges fra den 1. december 2021 til og med 28. februar 2022.
 • Tvangslukninger:
  De dele af dansk erhvervs- og kulturliv, der er tvangslukkede f.eks. natteliv, vil kunne få dækning af alle deres faste omkostninger og adgang til selvstændigordningen mv. for tvangslukkede.
 • Arrangører:
  Arrangørordningen genåbnes for arrangementer på mindst 350 stående personer, der er planlagt før den 7. december 2021 eller er fast tilbagevendende, og som aflyses, udskydes eller ændres væsentligt.
  Samtidig etableres en ordning, som skal dække spillesteders aflysning udskydelse eller ændringer af mindre indendørs arrangementer (51-349 stående tilskuere).
 • Aflysninger af julefrokoster:
  Der oprettes en pulje til dækning af kasserede varer hos virksomheder, der er leverandører til aflyste julefrokoster, private fester og sociale begivenheder for mere end 50 deltagere, som skulle have været afholdt den 10., 11. og/eller 12. december uden for private hjem, fx i restauranter, festlokaler e.lign.
  Der gives desuden mulighed for at søge ordningen for faste omkostninger baseret på et omsætningsfald i december alene. Normalt skal man som virksomhed søge for to eller tre måneder under et.
 • Weekendpulje for kasserede letfordærvelige varer
  Der etableres en pulje målrettet de virksomheder og leverandører, der, pga. nye restriktioner, brænder inde med letfordærvelige varer i weekenden den 10. december til 12. december 2021.
  Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 30.000 kr. for kasserede varer. Der afsættes 10 mio. kr. til puljen.
 • Låne- og garantiordninger
  Låne- og garantiordningerne under hhv. EKF, Vækstfonden og Rejsegarantiordningen forlænges frem til 28. februar 2022.

Regeringen drøfter forholdene for lønmodtagere med arbejdsmarkedets parter.
Hjælpepakkerne gælder til 28. februar 2022.