Drengenes karakterer er blevet løftet, mens pigernes stadig er på landsgennemsnittet.
Det viser kvalitetsrapporten for skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 i Jammerbugt Kommune.
Kvalitetsrapporten lyder måske lidt tørt, men ikke desto mindre er rapporten vigtig i forhold til at understøtte evaluering og opfølgning af niveauet for hele skolevæsenet. Samtidig viser Kvalitetsrapporten de resultater, skolerne har nået i forhold til de politiske nationale målsætninger.

Positive takter
Og rapporten viser positive takter i Jammerbugt Kommune.
Ud over et løft af drengenes karaktergennemsnit viser rapporten, at andelen af elever, der aflægger alle bundne prøver i 9. klasse er steget. Ligesom flere får mindst to i dansk og matematik end tidligere.
– Vi har grund til at glæde os over de positive resultater i kvalitetsrapporten. Det viser, at vi er på rette vej i forhold til de indsatser, vi har besluttet at fokusere på i skolepolitikken. Og det giver os et fornyet grundlag for at udvikle skolerne i Jammerbugt Kommune, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

I skyggen af corona
Resultaterne i kvalitetsrapporten skal ses i lyset af, at skolegangen i halvandet skoleår har været præget af corona.
Meget lidt af undervisningen har været som normalt, og hverdagen har været præget af onlineundervisning, restriktioner og uforudsigelighed. Med dette in mente er udviklingen særlig positiv i perioden.
– Ud over at vi kan se en stigning i karaktergennemsnittet hos drengene og i antallet af elever, der består dansk og matematik, så ser vi i rapporten, at trivslen blandt eleverne er fastholdt på et forholdsvist højt niveau under nedlukningerne pga. corona. Trivslen ligger lige omkring landsgennemsnittet, og det er positivt, fordi corona har givet grund til bekymring for de unges mentale sundhed og trivsel, forklarer Susanne Møller Jensen, formand for børne- og familieudvalget.

Fire indsatser
Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har besluttet at understøtte den positive udvikling i skolerne yderligere ved at udpege fire indsatsområder for de kommende to år.

De er:

  • Øge andelen af elever, der aflægger alle bundne prøver
  • Drenge og piger skal have lige muligheder for at blive så dygtige som de kan
  • Øge det faglige niveau fra mellemtrinnet
  • Øge elevernes trivsel igennem støtte og inspiration med et særligt fokus på udskolingseleverne


– Det er vigtigt, at vi fastholder flere indsatsområder, for så giver vi skolerne tid, ro og plads til at arbejde videre med de indsatser, de allerede har sat i gang, og som har skabt en positiv udvikling blandt eleverne, siger næstformand for børne- og familieudvalget Ulla Flintholm.
De tre første indsatsområder er fastholdt for at sikre strategisk retning og ro i forhold til udviklingsprocesserne, mens det sidste indsatsområde med fokus på elevernes trivsel er nyt.
Det er besluttet at inddrage punktet på baggrund af tilbagemeldinger fra skolebestyrelserne og skolelederne på kommunens 12 skoler.
– Vores skoler og skolebestyrelserne har meldt ind, at der er brug for at sætte yderligere fokus på elevernes trivsel, og kvalitetsrapporten understøtter dette. Derfor er det godt, at der i den kommende periode bliver sat et ekstra fokus herpå i det samlede skolevæsen, siger Susanne Møller Jensen.