Det er nu atter muligt for idrætsforeninger at søge del DIF og DGI’s Corona-hjælpepulje tilskud til dækning af tabte indtægter som følge af nedlukning af aktivitet og aflysning af arrangementer i forbindelse med Covid-19
Puljen er på 76 mio. kr., og den er åben for ansøgninger fra 12. til 30. oktober.

Sæt Jer ind i reglerne
For at sikre, at alle foreninger føler sig klædt godt på til at kunne søge puljen, så afholder DGI Nordjylland et webinar om, hvordan man søger midlerne.
Det sker onsdag 21. oktober kl. 19 til 20.

Der er tilmelding til webinaret her:

https://www.dgi.dk/arrangementer/202001853500?fbclid=IwAR0swib_8QzX8ueBjh5bYw_6GrkG6womE6hX6_oLAzaR8DBLLzVBCIcd6iE

Følgende bliver gennemgået på webinaret:

  • Retningslinjerne for puljen
  • Perioden som man kan søge om kompensation for
  • Hvordan søger man
  • Eksempler på hvad der kan søges tilskud til
  • Hvad kan der ikke søges tilskud til
  • Tildelingskriterier
  • Spørgsmål

For bredde-idrætten
Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra corona-hjælpepuljen, kan søge i denne tredje ansøgningsrunde.
Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Corona-hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatte-idrætten og e-sport. Firmaidrætsforeninger henvises til den særskilte Corona-hjælpepulje under Dansk Firmaidrætsforbund.

Tabte indtægter
Corona-hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer (over 350 deltagere). Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer. 
Derimod kan foreninger, som afholder store breddeevents og herudover også foreningsbaserede eventarrangører godt ansøge DIF og DGI’s corona-hjælpepulje om tilskud til dækning af tabte nettoindtægter (overskud) fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 – herunder tabte nettoindtægter fra aflyste store breddeevents og motionsløb med over 500 aktive deltagere.