Aabybro Borgerforening fortæller, at det som tidligere oplyst ikke bliver muligt at gennemføre sankthans- og midsommerfest for børn og voksne i år som følger af Corona-restriktionerne.
Så derfor intet bål eller fest i morgen 23. juni.
– Men vi glæder os til næste år, hvor det forhåbentlig igen er blevet normale tider, siger John Hedelund, formand for borgerforeningen.

Flag-allé
Han tilføjer, at borgerforeningen har haft travlt med at hjælpe til med at fejre årets konfirmander ved at opsætte de flotte flag-alléer i byen.
– Det er et smukt syn og et stort tillykke til alle konfirmanderne. Skulle der være ildsjæle derude, som vil give en hånd med til opsætning af flagene igen i september, så ring gerne til mig, siger John Hedelund, der har mobil 40152147.