Vester Hjermitslev Borgerforening har endelig fået opsat insekthoteller udformet som Jammerbugt Kommunes logo.
Og de nye byporte byder velkommen ved byens indfaldsveje, på torvet, skolen og i Lunden.

En bæredygtig ide
De nye byporte skal være med til at sætte V. Hjermitslev på landkortet som et godt sted at bo, hvor der er tanke på bæredygtighed.
Desuden er insekthotellerne med til at give områdets børn mere viden om naturen, da det er børn fra børnehaven i V. Hjermitslev samt elever fra Saltum Skole, der skal finde og putte den indmad i byportene, som får insekterne til at bruge dem som hoteller.

Privatfoto

Lokale kræfter står bag
Opstillingen skulle have fundet sted allerede i foråret, men længere sagsbehandling i forbindelse med indhentning af tilladelser til opstillingen og især covid-19 har forsinket projektet, oplyser John Lovmand, formand for V. Hjermitslev Borgerforening.

Insekthotellerne er fremstillet af den lokale smed Niels Alfred Larsen, og galgerne, som insekthotellerne er ophængt i, er udført af Saltum Savværk.
Opsætningen er foretaget af byens frivillige.


Økonomisk håndsrækning
Projektet har ikke kunnet udføres uden velvillig økonomisk støtte fra Spar Nord Fonden samt Jammerbugt Kommunes Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalg, oplyser John Lovmand.