Jammerbugt og Hjørring Kommuner er gået sammen om en strategisk og fysisk udviklingsplan for Blokhus-Løkken.
Planen skal sikre en fælles retning for området og prioritere indsatser og konkrete projekter, så området samlet kan tilbyde en bred vifte af oplevelser.
Udviklingsplanen indeholder af et katalog med 21 meget forskellige projekter i forhold til økonomi, tid og drift. Flere af projekterne er fælles for feriestederne, andre projekter har fokus på udviklingen af byerne.

Dialogmøde
For at komme godt fra plan til realisering vil Jammerbugt Kommune gerne invitere borgere, virksomheder og andre interessenter til dialogmøde om planen.
Mødet er torsdag 10. september Kl. 18.30 – 20.30 på Mølleplads i Blokhus.

Program

  • Velkomst på Mølleplads i Blokhus v/ Borgmester Mogens Christen Gade
  • Byvandring fra Mølleplads til Blokhus Strand
  • Dialog om planens realisering herunder status på planerne, hvad rør sig i området, hvad ønsker man at prioritere?
  • Opsamling og tak for i dag

Tilmelding nødvendig
Dialogmødet afholdes i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer for begrænsning af Covid-19 smitte, der højst tillader at samle 100 personer i offentligt rum.
Arrangementet afholdes af samme årsager udendørs.
Tilmelding til dialogmødet er derfor nødvendig og kan ske via: https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/171/.

Læs strategiskfysisk udviklingsplan blokhusløkken her.