Jammerbugt Kommune har pr. 1. januar 2022 nyudnævnt en Veterankoordinator, ansat i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen, Jammerbugt Kommune. Indsatsen i Jammerbugt Kommune skal ses i et samarbejde med Veterancenter Danmark og den lokale indsats ”Veteran Oasen”.
Hertil er der netop indgået et partnerskab med ”Veteranindsatsen” om at yde en ekstra koordineret støtte til Veteraner bosat i kommunen.
Det oplyser Jammerbugt Kommune i en pressemeddelelse.

Særlige udfordringer
Partnerskabet søger ekstern finansiering til et projekt bl.a. i Jammerbugt Kommune. Projektet har til formål at styrke evnen til livsmestring hos veteraner med særlige udforinger.
Dette skal ske ved en tværfaglig og tværsektoriel indsats, der har fokus på inklusion af veteraner i nye fællesskaber, anerkendelse af deres ressourcer og kompetencer samt at udvikle deres individuelle handleevne.
Den dokumenterede erfaring fra Veteranindsatsen er, at hjælpen til den enkelte veteran bliver optimal, når man står sammen og drager fordel af hinandens supplerende kompetencer.
Der er i Jammerbugt Kommune anslået at være bosat godt 400 borgere, der tidligere har været udsendt i international tjeneste som eksempelvis soldat, betjent, sygeplejerske, læge m.fl. Veterancenter Danmark vurderer, at 10-15 pct. af veteranerne har forskelligartet udfordringer, uden at de nødvendigvis har kontakt til kommunen.
Der er allerede et tæt samarbejde mellem Jammerbugt Kommune og Veterancenter Danmark og der findes flere tilbud til veteraner.
Derudover har Jammerbugt kommune et samarbejde med foreningen Veteran Oasen. Samarbejdet omfatter formidling af foreningens tilbud internt i kommunerne, herunder tilbud om frivillige mentorer, veterancafe mm., således at rådgivere i jobcentrene, der møder veteraner, kan formidle budskabet.

Sikrer støtte
Veterankoordinatoren vil skulle bidrage til at sikre og styrke de nævnte samarbejder.
– Vi ser frem til, at Veterankoordinatoren indtræder i sin nye funktion pr. 1. januar 2022, så han kan påbegynde sit arbejde og sikre at Veteranerne får den støtte og de tilbud, der er behov for, siger formand for Beskæftigelsesudvalget, Morten Klessen.
Hertil tilføjer Formand for Social og Sundhedsudvalget Ib Nellemann.
– Det tværfaglige samarbejde, både internt i kommunen og med eksterne aktører, er afgørende for at kunne yde den bedste støtte og service til vores borgere i Jammerbugt Kommune. Derfor bliver Veterankoordinatorens funktion også ekstra vigtig i samarbejdet med og om Veteranerne.

Er besat
Den nye funktion som Veterankoordinator er blevet besat af en allerede kendt person i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen. Han er selv tidligere udsendt, har en status af Veteran, og har været tilknyttet FN og EU-missioner i både Kosovo og Bosnien. Dertil har han en baggrund inden for politiet og har stor erfaring i at arbejde med områder vedrørende misbrug og psykiatri.
Veteranerne i Jammerbugt Kommune vil derfor møde en Veterankoordinator, der kender til nogle af de udfordringer, de selv måtte stå i og har selv haft lignende oplevelser helt tæt på. Derudover vil de møde en person, der har et bredt kendskab til Kommunes virksomheder og tilbud, og som er vant til at samarbejde tværfagligt og tværsektorielt i sit daglige virke som virksomhedskonsulent.