I forbindelse med, at Nordic Bet Liga klubben, Jammerbugt FC, i 2021 har ændret status fra at være en forening til at blive selskabet, Jammerbugt FC ApS, så skal Nordic Bet Liga klubben betale leje for brug af de kommunale baner.
Det er en konsekvens af, at Jammerbugt FC blev købt af tyske Klaus Müller.

Markedspris
Derfor blev kommunalbestyrelsen på årets sidste møde enige om at tilbyde en lejeaftale for brug af kamp- samt træningsbane på Jetsmark Stadion.
Den strækker sig over perioden 1. juli 2021 til 31. juni 2022, og Jammerbugt FC skal betale 100.000 kroner til Jammerbugt Kommune i leje for kamp- og træningsbane.
Kommunen er nået frem  til denne pris ved at undersøge markedsvilkår og forhold i andre kommuner og klubber, der kan sammenlignes med.

Indendørs faciliteter
De indendørs faciliteter, som eks. omklædningsrum og mødelokaler, ejes af Jetsmark IF og den selvejende institution Jetsmark Idrætscenter.
Jammerbugt FC benytter Jetsmark Idrætscenters omklædningsrum til både træning og kamp. Dette sker uden beregning.
Ved større arrangementer (spisning før kampe) har Jammerbugt FC booket sig ind i hal B på kommercielle vilkår.
Da Jammerbugt Kommune yder anlægstilskud til Jetsmark Idrætscenter, så skal kommunen afkræve, at Idrætscenteret opkræver markedsleje af al overskydende kapacitet.

Samarbejdsaftale
Jammerbugt FC benytter Jetsmark IFs klubhus til flere formål (eks. VIP-arrangementer). I den forbindelse er der indgået en samarbejdsaftale mellem Jetsmark IF og Jammerbugt FC, hvor der bl.a. indgår omkostningsgodtgørelse for Jammerbugt FCs brug af faciliteter.
I forhold til de lokalt fastsatte regler for folkeoplysende foreningers udlån til kommercielle aktiviteter, så kan der udlejes for op til 10.000 kr. uden modregning af det kommunale tilskud.
Ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen var der afbud fra Malou Skeel og Merete Fuglsang Hansen samt Bøje Lundtoft og Lisbet Emmery. Jane Koller og Filip B. Christensen var stedfortrædere for de to sidstnævnte.