Test 2 gange om ugen er et afgørende element i Regeringens strategi for en genåbning af skolerne for eleverne i 5. til 10. klasse, når det på et tidspunkt sker.
Og det vil være kommunerne, der bliver ansvarlige for at løse denne store testopgave.
I Jammerbugt Kommune vil det betyde, at der potentielt kan være tale om test af op mod 3.000 elever og medarbejdere på skoleområdet.

Planlægning er i gang
Jammerbugt Kommune er allerede langt i planlægning og koordinering af denne opgave.
Der arbejdes med at etablere en testenhed med 10 test-teams.
Test-teamsene bliver tilknyttet de enkelte skoler, så elever og medarbejdere hver gang bliver testet af kendte voksne.
Medarbejderne i test-teamsene vil bestå af både kommunale medarbejdere og nyansatte kommunale podere.
Falck vil stå for uddannelsen af medarbejderne i test-teamsene i et tæt samarbejde med kommunens skolesundhedsplejersker.
Jammerbugt Kommune har et stort fokus på, at medarbejderne er yderst kompetente og kvalificerede til opgaven med netop at teste børn, så derfor vil der også være elementer af førstehjælp, hygiejne og pædagogik i uddannelsesforløbet.

Tidligst 4. eller 8. marts
– Uddannelsesforløbet er planlagt til at foregå onsdag 3. marts i uge 9, hvorfor vi tidligst kan genåbne skolerne 4. marts. Det er dog under forudsætning af, at vi ikke skal teste alle elever og medarbejdere. Hvis alle godt 3.000 elever og medarbejdere skal testes, kan genåbningen først finde sted fra 8. marts, siger Diana Lübbert Pedersen, Direktør for Børne- og Familieforvaltningen.
– Vi genåbner ikke, før vi er klar med et test-setup, der matcher det behov, der vil opstå i forbindelse med en genåbning, så vi kan efterleve sundhedsmyndighedernes retningslinjer, siger hun.