Jammerbugt Kommune er i fuld gang med forberedelserne til at kunne udføre test af afgangseleverne på skolerne, når eleverne begynder igen på torsdag.
I dag, mandag 1. marts, handler det om at få test-kit ud på skolerne og sikre, at der er de rette faciliteter til at udføre test samtidig med, at regler om hygiejne, afstand og afspritning samt ind- og udgange bliver overholdt, oplyser konsulent Peter Mortensen, sundhed og arbejdsmarked i Jammerbugt Kommune.

Poder og samtykke
For at teste eleverne, så skal deres forældre have afgivet et samtykke, og lige nu er en elektronisk løsning ved at blive udrullet på Aula.
Desuden er de fundet podere til at udføre de to ugentlige test.
Dels er der blevet ansat ledige med en pædagogisk eller sundhedsfaglig baggrund, og dels trækker man på kommunale ansatte med funktioner, der lige nu er lukket ned på grund af restriktionerne.
Disse podere bliver onsdag uddannet i at varetage deres funktion på en god pædagogisk og hensynsfuld måde, så det er en tryg oplevelser for elever og lærere.
– Så vi er klar til at gå i gang med at teste, når eleverne er tilbage på torsdag, siger Peter Mortensen.