Vesthimmerland, Brønderslev, Thisted og Jammerbugt Kommuner er gået sammen om at etablere en rådgiverfunktion.
De fire kommuner ansætter sammen to borgerrådgivere til at dække kommunerne.
Én borgerrådgiver kommer primært til at dække Jammerbugt og Brønderslev Kommuner, mens den anden primært vil dække Vesthimmerlands og Thisted Kommuner.
Som udgangspunkt vil borgerrådgiveren være til stede i Jammerbugt Kommune to gange om ugen.

Konstruktiv dialog
– Med borgerrådgiveren håber vi, at borgerne – ikke mindst i komplicerede sager – kan få endnu bedre hjælp til at finde vej i den kommunale organisation. Det kan også være i forhold til at forstå et brev i en afgørelse fra kommunen. I sidste ende ønsker vi en konstruktiv dialog med borgerne, og med etableringen af en borgerrådgiverfunktion, er det vores ønske, at dialogen bliver styrket yderligere, siger borgmester Mogens Christen Gade.
Generelt arbejder Jammerbugt Kommune med at gøre det lettere for borgerne at navigere i kommunens forvaltninger og afdelinger.
Det sker med tiltaget ”én indgang for borgerne”, der skal begrænse antallet af samarbejdsflader, som borgeren har med kommunen. Derved skal det blive lettere for borgeren at navigere i det kommunale samarbejde.

Det praktiske
Når Borgerrådgiverfunktionen er på plads, kommer den til at fremgå på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.
Her vil være kontaktoplysninger til borgerrådgiveren, træffetider, og hvilke emner og forhold borgerrådgiveren kan bistå borgerne med.
Ifølge lovgivningen kan en borgerrådgiver kun varetage opgaver vedrørende vejledning og rådgivning af borgere og vedrørende tilsyn med kommunens administration.
Borgerrådgiverens vedtægt vil også blive tilgængelig på kommunens hjemmeside.