Med de stigende gaspriser er der stor interesse for at få fjernvarme til Blokhus og Hune, hvor der ud over de fastboende også er store turismevirksomheder, der vil nyde gavn af en sådan omlægning.

Spurgte Jetsmark

Derfor har Hune-Blokhus Borgerforening henvendt sig til Jammerbugt Kommune, og det har været startskuddet på en række møder og undersøgelser om emnet.
I første omgang er det blevet undersøgt, om Jetsmark Energiværk kan forsyne et nyt område.
– Men Jammerbugt Kommune har fået en tilbagemelding fra Jetsmark Energiværk om, det ikke har tilstrækkeligt med varmekapacitet til en sådan udvidelse, fortæller Leif Poulsen fra Hune-Blokhus Borgerforening, som sammen med John Andersen har været til møde med Jammerbugt Kommune om emnet.

Alternativer
Heller ikke værket i Saltum kan hjælpe.
– Derfor har vi aftalt med Jammerbugt Kommune, at den kontakter Aabybro Fjernvarme for at høre, om det er interesseret i at anlægge et satellit-varmeværk ved Hune-Blokhus, siger Leif Poulsen.
Ellers er eneste tilbageværende alternativ, at Hune-Blokhus selv opretter et lokalt forankret fjernvarmeværk.