Mandag eftermiddag 14. december blev Årets Ildsjæl 2020 i Jammerbugt kåret.
Det er Karen-Margrethe Lauridsen fra Øland, som belønnes for sine engagerede og initiativrige indsatser for at udvikle sit lokalområde.

En overraskelse
Det var formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen, der overrakte prisen som Årets Ildsjæl 2020 til Karen-Margrethe Lauridsen. Hædringen fandt sted i Øland Medborgerhus med en udvalgt deltagerskare for at overholde Corona-restriktionerne. Festlighederne var hemmeligholdt for Årets Ildsjæl, som derfor blev glædeligt overrasket.

Masser af initiativ
Karen-Margrethe er fuld af gode initiativer.
I de 15 år, hun har boet på Øland, har hun været med til at udvikle byen, taget initiativ til at sætte projekter i gang og ikke mindst, støttet op om igangværende projekter.
Blandt andet har hun været med til at starte ”Netværk Øland”. Det er en paraplyorganisation for alle foreninger og grupper på Øland, som varetager byens overordnede interesser og koordinerer aktiviteter.
Ligeledes har hun haft en stor rolle i opstarten af Øland Medborgerhus, og i dag deltager hun i den daglige drift af huset og den fortsatte udvikling og fornyelse af huset.

Udvikling af Øland
Dertil kommer de mange frivilligtimer, som Karen-Margrethe har lagt i udviklingen af sit lokalområde.
Hun har gennem flere år været med til at arrangere ”Kunst på Øland”, ligesom hun har været med i bestyrelsen for ”Glarborgen”. Her har hun været primusmotor i at søge penge til projektet.
Hun har været med til at starte en ny hjemmeside op, hvor hun udgiver lokalområdets kalender ”Øland-kalenderen” og så har hun i otte år været Ølands repræsentant i Jammerbugt Kommunes Landdistriktsråd.

Engageret ildsjæl
I forbindelse med overrækkelsen af prisen, fik Karen-Margrethe også mange rosende ord med på vejen fra formanden for Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalg, Helle Bak Andreasen.
– Øland er heldige, fordi de har en så engageret og initiativrig ildsjæl som dig. En ildsjæl som inspirerer og har styr på de ting, du involverer dig i. Samtidig øser du ud af din viden og erfaring, og det kommer hele lokalområdet til gode, sagde formanden om den store forskel, Karen-Margrethe har gjort og gør for sit lokalsamfund.

Om prisen
Det er Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalg, der udpeger årets ildsjæl efter indstillinger af kandidater fra offentligheden.
Prisen uddeles hvert år i november, grundet Corona restriktioner blev det i år til december.

Ildsjæleprisen er uddelt siden 2009 og de tidligere modtagere er:

 • 2019: Kurt Mølgaard, Halvrimmen
 • 2018: Inge Pedersen, Nørhalne
 • 2017: Preben Dalgaard, Ryaa
 • 2016: Anne Nøhr Ringgren, Trekroner
 • 2015: Karl Korfits, Blokhus
 • 2014: Arbejdsgruppen bag DRØN, Saltum
 • 2013: Bestyrelsen for Hjortdal Købmand
 • 2012: Ida Larsen, Skovsgaard
 • 2011: Ellen Helvind, Fjerritslev
 • 2010: Christian Larsen, Biersted
 • 2009: Dorte Krog og Niels Agesen, Klim

Formålet med præmieringen er at anerkende initiativer til udvikling i lokalsamfundene, der understøtter kommunens landdistriktspolitik og/eller kulturpolitik. I bedømmelsen indgår: ”Initiativer, der skaber eller medvirker til udvikling af lokalsamfundet. Initiativer, der skaber positive og udviklende aktiviteter i lokalsamfundet eller på tværs af flere lokalsamfund. Initiativer, der skaber gode rammer for positive og udviklende aktiviteter i kommunen eller dele heraf”.