Mens 1. etape i udvidelsen og udviklingen af det 47 år gamle Aabybro Centret fortsætter, så bliver der gjort klar til at igangsætte 2. af de i alt 3 etaper, som udgør den største investering i Jammerbugt Kommune nogensinde.
Kommunalbestyrelsen sagde torsdag 17. december ja til processen, så Nørresundby Boligselskab kan opføre flere nye boliger i centret, hvor Tom Jakobsen A/S er totalentreprenør.

Fakta fjernes
Etape 1 med 57 nye boliger samt 4 nye butikslokaler bliver fulgt op med det som Lars Emborg, direktør i Nørresundby Boligselskab, kalder for etape 1,5 – nemlig opførelsen af 24 almene ældreboliger på det areal, hvor Mæglerhuset og tidligere Aabybro Posten samt Danske Bank havde til huse i nr. 4c.
Derefter handler det om etape 2, som omfatter den tidligere Røde Kors Butik, Fakta-bygningen og pladsen over mod Rikke B.
Etapen går i gang medio 2023.
– Faktisk går vi allerede i slutningen af januar og starten af februar i gang med at rive den gamle Fakta-bygning ned, oplyser Lars Emborg.
Det sker når Sportmaster, Bog&Ide samt Thiele Briller & Kontaktlinser er flyttet i deres nye lokaler i etape 1 efter endt midlertidig genhusning i Fakta-bygningen.
Boligerne i etape 1 er i øvrigt klar til indflytning til foråret/først på sommeren.

Nye aktiviteter
– Når Fakta-bygningen er fjernet, kommer der så noget, som med et arkitekt-udtryk hedder ”midlertidighed”. Her taler vi med flere aktører om, hvad den centrale plads kan bruges til i en mellemliggende periode. Det kan være årstidsbestemt som julemarked, eller sommerkoncerter på en lille scene, og det kan ende med, at nogle af aktiviteterne bliver permanente, fortæller Lars Emborg.
Der bliver bygget i op til 6-7 etager midt i centret, og der trappes hurtigt ned til 4 etager i yderområdet. Mod nord over mod Irisvej kommer der depot og cykelparkering, Etapen omfatter også et centralt torv.
I stueplan kommer der 790 kvadratmeter nye erhvervslokaler og ovenpå 36 almene familieboliger samt 6 ejerboliger øverst.
Og der er allerede flere forespørgsler på erhvervsdelen. Det er blandt andet fra spisesteder, som ser muligheder i også udeservering på den centrale placering.
Boligerne ventes at stå klar til indflytning ultimo 2024 primo 2025.
– Etapen kommer også til at omfatte et 440 kvadratmeter stort fælleshus, som kan bruges af alle beboere i alle vores afdelinger i Aabybro. Vi ved, at der er brug for et sådan fælleshus med selskabslokale med plads til møder, beboeraktiviteter og privat kom sammen, siger direktøren for Nørresundby Boligselskab.
Fælleshuset får placering på 1. salen af den ny bygning, som opføres hvor Røde Kors Butikken lå.

Fakta om 2. etape:

  • Samlet bebyggelse i etape 2 er 5.400 kvadratmeter.
  • Det er 520 kvadratmeter depot.
  • 790 kvadratmeter butiksarealer.
  • 3.130 kvadratmeter almene boliger.
  • Det svarer 36 almene familieboliger med 3 rum.
  • 500 kvadratmeter som fordeles på 4 private boliger.
  • Fælleshus på 440 kvadratmeter for Nørresundby Boligselskabs cirka 250 almene boliger i Aabybro inkl. etape 2.
Illustration: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S.
Illustration: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S.
Illustration: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S.
Illustration: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S.
Illustration: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S.
Illustration: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S.
Illustration: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S.
Illustration: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S.
Illustration: Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S.