Når du besøger sociale tilbud og plejehjem i Jammerbugt kommune, skal du have gyldigt Coronapas og fremvise dette, hvis personalet forlanger det på stedet.
Der er dog undtagelser til kravet om corona-pas. Du skal ikke vise corona-pas, hvis du:

  • Er under 15 år
  • Er nær pårørende – som er: ægtefæller, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn.
  • Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven anses også efter omstændighederne som nære pårørende, særligt hvis der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn
  • Værger og lignende
  • Personer, som er undtaget for test – disse skal fremvist dokumentation fra Borgerservice

Hvis du kan få adgang til hjemmet ad anden vej end gennem fællesarealerne, f.eks. gennem terrassedøren, så gælder kravet ikke i borgers eget hjem.