Ingstrup har haft besøg af kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen.
I Bogbrugsen fik ministeren først et kort rids af Ingstrups nyere historie med fokus på de initiativer, som borgerne igennem tiden selv har sat i værk for at skabe liv og fornyelse for dermed at gøre byen mere attraktiv – også i bosætningsøjemed, oplyser Ole Nørgaard på vegne af byens foreninger og organisationer.
Dernæst fik Ane Halsboe-Jørgensen et indblik i Bogbrugsens mange aktiviteter og arrangementer, som er til stor glæde for både byens egne borgere, men også for folk fra de omkringliggende byer samt turister.

Kulturhuset
Ministeren blev sluttelig præsenteret for idéen om Ingstrup Kulturhus, der tænkes som et fælles hus for kirke, borgerforening, forsamlingshus, sportsforening, friskole, fribørnehave, efterskole og seniorklubben m.m.
Tanken er at lave et hus, som kan rumme idrætsaktiviteter, musik og fester, men også foredrag, begravelseskaffe og møder med præsten.

Fastholde rigt foreningsliv
Den overordnede ide med at etablere Ingstrup Kulturhus er af fastholde et rigt og mangfoldigt foreningsliv ved at gå sammen på tværs af foreninger og institutioner og i fællesskab skabe et samlingssted, der giver grobund for udvikling, fastholdelse af lokalbefolkningen og tilflytning af nye borgere.
Ane Halsboe-Jørgensen udtrykte sig positivt og rosende i forhold til alle initiativer både i sin egenskab af kultur- men også kirkeminister, hvilket var et dejligt skulderklap til Ingstrup-borgerne.
Besøget sluttede med en lille rundvisning i Ingstrup Kirke.