Det er lørdag 11. juni, at Biersted Landsbyråd inviterer til indvielse af den nye forhindrings- og motorikbane, som er placeret i læbæltet mellem Biersted Skole og sportsplads: Det sker i forbindelse med Mosefesten, oplyser Flemming Steen Thagaard.
Dermed blive dette grønne areal også udnyttet til nye udfordringer, og projektet har stået på den lokale udviklingsplan i nogle år og er altså nu realiseret.

Leg og bevægelse
Projektets formål er at udnytte læbæltet mellem skolen og idrætsanlægget til leg og motorik.
Det skal være et naturligt lege- og bevægelsesområde, hvor børn impulsivt giver sig i kast med balance, koordination og styrketræning.
Redskaberne er varierede og tilpasset målgruppen og placeret i og langs med læbæltet på 120 kvadratmeter.
Nordea Fonden har med en bevilling på 160.000 kr. skabt fundamentet til at sætte gang i projektet.
Anlægsbudgettet var til at starte med på 280.000 kr,, men gennem samarbejde med Kompan og More Play puljen er det lykkedes at udvide budgettet til 600.000 kr.
Biersted Landsbyråd er tovholder på dette projekt sammen med “Liv i by, skole og samfund”.
Derudover er Biersted IF gået med i projektet, som et led i opbygningen af det børne- og unge univers der er skabt omkring Multibanen og Biersted Skatepark.