Byggemodningen af etape 2 i Solstrålen i den nordlige ende af Aabybro med 50 nye byggegrunde var i licitation før jul mellem 6 nordjyske entreprenørforretninger.
De indkomne bud skulle redegøre for terrænregulering, kloakering, vejføring, LAR-anlæg, fortove, P-pladser, lysanlæg.

Tæt på hinanden
De tocifrede millionbeløb lå ikke uendelig langt fra hinanden, men licitationen blev vundet af Aabybro Entreprenørforretning på Knøsgårdvej.
– Den her licitation ville jeg bare vinde, fortæller Brian Østergaard, Aabybro Entreprenørforretning.
– Det er en prestige- og kvalitetsudstykning tæt på vores entreprenørforretning. Det kan ikke være mere oplagt. Vi kørte på marken for fire år siden, da museet skulle have vendt mulden for at se efter stenalderbopladser, men tabte byggemodningen af etape 1, så den her gang ville vi vinde, siger han.

Bedre styring
Andreas Krog Søndergaard fra Niras har udarbejdet terrænreguleringen, og den er mere omfattende end i etape 1.
– Det betyder, at vi fra start, uanset jordens hårdhed i starten, får bedre kontrol over vandet ved styrtregn, fordi vi styrer det. Samtidig bliver behovet for LAR-søer mindre, og vi skal ikke køre så meget overskudsjord væk. Faktisk kan vi bruge det til en kælkebakke, fortæller Brian Østergaard.
Dermed vil engarealerne med enggræs og træer denne gang ligge lavere, så overskydende vand også kan lægge sig der.

Særlig byggevej
For ikke at genere de eksisterende 35 familier på Solstrålen kommer Aabybro Entreprenørforretnings maskiner til at køre ind fra en byggevej, der bliver etableret fra Østre Hovensvej hen over markerne i det spor, hvor den fremtidige stamvej gennem Solstrålen alligevel skal gå.
– Og vi sætter spærring for enden, så beboerne på Solskins og Solhvervs Allé ikke oplever tung trafik dén vej, fortæller Brian Østergaard.
Tidsplanen siger levering til september, men en lang, slem vinter eller meget styrtregn til foråret kan betyde, at det skubbes hen mod slutningen af september.
– Men vi sætter meget kapacitet på, for erfaringen er, at ’stop-go’ ikke er sundt for et godt projekt. Og vi har lyttet til utilfredsheden med, hvordan byggemodningen trak ud i etape 1, siger Brian Østergaard.